Παρασκευή, 29 Μαϊος 2020 11:32

Together

Το διετές πρόγραμμα με τίτλο “TOGETHER - A whole family approach for young carers” διαρκεί από την 1η Φεβρουαρίου 2020 έως τις 31 Ιανουαρίου 2022 και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ K2. Υπεύθυνος για τον συντονισμό του έργου είναι ο οργανισμός Diakonisches Werk Berlin Stadtmitte (DWBS) στη Γερμανία, σε συνεργασία με τους φορείς Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. ΕΔΡΑ από την Ελλάδα, Carers Trust (Ηνωμένο Βασίλειο), Anziani e Non Solo Società Cooperativa Sociale – ANS (Ιταλία) και Eurocarers – Association Européenne Travaillant Avec Et Pour Les Aidants Non-Professionnels (Βέλγιο).

Οι υπεύθυνοι φροντίδας νεαρής ηλικίας είναι συνήθως παιδιά και νέοι κάτω των 18 ετών, που προσφέρουν σημαντική στήριξη σε μέλη της οικογένειας, τα οποία μπορεί να αντιμετωπίζουν δυσκολίες όπως αναπηρία, χρόνια νόσο, ψυχικές διαταραχές, ή οποιαδήποτε άλλη πάθηση που χρήζει βοήθειας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την ανάληψη ευθυνών από μέρους τους, που υπό κανονικές συνθήκες αντιστοιχούν σε ενήλικες. Έτσι, τα παιδιά που ζουν και φροντίζουν γονείς ή άλλα μέλη της οικογένειας χρειάζονται τα ίδια υποστήριξη αναφορικά με την εξισορρόπηση μεταξύ του ρόλου τους ως παιδιά και ως φροντιστές.

Από τη μια, ένας μεγάλος αριθμός αυτών δεν έχει ενημερώσει το σχολικό περιβάλλον του, ενώ είναι αμφίβολο το αν βρίσκονται σε επαφή με κοινωνικές υπηρεσίες. Σε ένα πολύ μικρό μέρος της ομάδας των παιδιών αυτών έχει γίνει αξιολόγηση των αναγκών τους, ή ενημέρωση σχετικά με πηγές στήριξης. Από την άλλη μεριά, πολλές οικογένειες δεν αναγνωρίζουν τα παιδιά τους ως φροντιστές, ενώ συχνά τα ίδια τα παιδιά δε συνειδητοποιούν τον ρόλο τους.

Βάσει όλων των παραπάνω, το πρόγραμμα TOGETHER στοχεύει στη στήριξη των παιδιών και των νέων, βοηθώντας τόσο τους νέους φροντιστές, όσο και τους επαγγελματίες να υιοθετήσουν μια εξ ολοκλήρου «οικογενειακή» προσέγγιση, με τους παρακάτω τρόπους:

  1. Την ενθάρρυνση των μελών του σπιτιού (συμπεριλαμβανομένου αυτού που λαμβάνη τη φροντίδα), να επικοινωνούν ανοιχτά σχετικά με τη νόσο και τις μεθόδους της φροντίδας αυτής

 

  1. Την επεξήγηση της κατάστασης στα νεότερα μέλη της οικογένειας αναφορικά με τα άτομα που λαμβάνουν φροντίδα

 

  1. Την ενδυνάμωση των οικογενειακών σχέσεων

 

  1. Την ενθάρρυνση των επαγγελματιών να υιοθετήσουν μία προσέγγιση που συμπεριλαμβάνει τη συμμετοχή όλης της οικογένειας στη φροντίδα εκείνων που τη χρειάζονται

Ο τελικός στόχος του προγράμματος είναι μία θετική επιρροή στις οικογένειες που χρειάζεται να παρέχουν φροντίδα σε κάποιο μέλος της οικογένειάς τους και στις οποίες υπάρχει ένα νεότερο μέλος, έτσι ώστε να αποτραπεί κάθε είδους αρνητικό αντίκτυπο προς εκείνον, όπως επίσης και να βελτιωθούν οι συνθήκες ζωής του και να επιτευχθεί η κοινωνική του ενσωμάτωση.

 website: https://togethereuproject.eu/

 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.