Παρασκευή, 29 Μαϊος 2020 11:31

Support Me

Supporting practitioners to train Migrants in

Europe - Support Me

Tο Ευρωπαϊκό έργο “Support Me” πηγάζει από το έργο “DIME” (2015-2018) "Ανάπτυξη μιας αναφοράς των δεξιοτήτων και των ενοτήτων κατάρτισης που ευνοούν την ένταξη των μεταναστών στην Ευρώπη", το οποίο πραγματοποιήθηκε σε 4 Μεσογειακές χώρες (Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία και Ελλάδα).

Μέσα από την έρευνα για το DIME έγινε σαφές ότι είναι απαραίτητο να υποστηριχθούν οι οργανισμοί κατάρτισης παρέχοντας σε εκπαιδευτές και εθελοντές βασικές γνώσεις και διεπιστημονικότητα. Επομένως, το έργο Support Me απευθύνεται σε επαγγελματίες στον τομέα της ένταξης μεταναστών (εκπαιδευτές, εθελοντές εκπαιδευτές, εκπαιδευτικοί, σύμβουλοι απασχόλησης κλπ) και πιο συγκεκριμένα σε όσους χρειάζονται υποστήριξη στην προσαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης για μετανάστες ή βοήθεια στην ανάπτυξη διαδραστικών δραστηριοτήτων πάνω στα πλαίσια δεξιοτήτων του DIME (πχ την εκμάθηση της γλώσσας, επαγγελματικών δεξιοτήτων κλπ).

Κύριοι στόχοι του έργου είναι:

  • Η καθοδήγηση και εκπαίδευση του μεταναστευτικού κοινού μέσω μιας διεπιστημονικής προσέγγισης.
  • Η αναβάθμιση των ικανοτήτων των επαγγελματιών προκειμένου να ανταποκριθούν στις ειδικές ανάγκες εκπαίδευσης των μεταναστών και να εφαρμόσουν το DIME με τον καλύτερο τρόπο.
  • Να ανταποκριθεί στις προσδοκίες ενός σημαντικού αριθμού εθελοντών που ζητούν να αναβαθμίσουν τις δεξιότητές τους
  • Να εκπαιδεύσει τους επαγγελματίες να αξιολογήσουν, να αναπτύξουν και να τονίσουν τις δεξιότητες των μεταναστών, εστιάζοντας στις βασικές ικανότητες και δεξιότητες, ώστε να βελτιωθεί η κοινωνική και επαγγελματική τους ένταξη.

Για να συνδυάσει την επιστημονική εμπειρογνωμοσύνη με τον επαγγελματικό κλάδο, η σύμπραξη αποτελείται από οργανισμούς κατάρτισης, ερευνητικά κέντρα ή πανεπιστήμια και εθελοντές, όλα αφιερωμένα στην κατάρτιση των εκπαιδευτών και την υποστήριξη των μεταναστών. Τη σύμπραξη αποτελούν:

  1. Γαλλία: INSUP και AIFRISSS
  2. Ισπανία: Το πανεπιστήμιο της Huelva και Andalucia Acoge
  3. Ελλάδα: ΚΣΔΕΟ ΕΔΡΑ και ΙΑΣΙΣ
  4. Ιταλία: Programma integra
  5. Γερμανία: BUPNET

Το έργο πραγματοποιείται με την υποστήριξη του προγράμματος Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης κι έχει διάρκεια 36 μήνες (1/9/2019 – 31-8-2022).

 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

More in this category: « Stay Safe Together »