Όραμα & Στόχοι

 

Το ΟΡΑΜΑ μας

Να μπορούν όλοι οι άνθρωποι να απολαμβάνουν ένα καλύτερο αύριο, χωρίς διακρίσεις, σε όλα τα επίπεδα.

Η ΕΥΘΥΝΗ μας

Στο προσωπικό:

 • Σεβόμαστε την προσωπικότητα κάθε εργαζόμενου και αναγνωρίζουμε την αξία του
 • Διασφαλίζουμε άριστες συνθήκες εργασίας και ίσες ευκαιρίες για όλους, ανεξάρτητα από φύλο, ηλικία, κατάσταση υγείας
 • Προσφέρουμε ευελιξία όσον αφορά στην εναρμόνιση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής
 • Στηρίζουμε τη Δια Βίου Μάθηση των εργαζόμενων
 • Προσφέρουμε ελευθερία έκφρασης σε όλους τους εργαζόμενους
 • Η Διοίκηση είναι δεκτική σε προτάσεις και παράπονα
 • Οι αποφάσεις λαμβάνονται με δικαιοσύνη και ήθος

Παρακινούμε το προσωπικό μας να συμμερίζεται τις αξίες μας. Θέλουμε να νιώθει υπερήφανο για τον φορέα στον οποίο εργάζεται και για το έργο που επιτελεί.

Στην Κοινωνία:

 • Δραστηριοποιούμαστε υπεύθυνα προς την κοινωνία
 • Αναπτύσσουμε καινοτόμες δράσεις και προγράμματα
 • Υλοποιούμε με οικονομική διαφάνεια τις δράσεις μας (έλεγχος από ορκωτούς λογιστές, δημοσίευση οικονομικών στοιχείων)
 • Συμπορευόμαστε με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ που επιδιώκουν να δώσουν τέλος στη φτώχεια, να προστατεύσουν τον πλανήτη και να διασφαλίσουν την ευημερία για όλους μέχρι το 2030.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ μας:

Να προσφέρουμε ποιοτικές υπηρεσίες για τη στήριξη και βελτίωση της ποιότητας ζωής των ευπαθών κοινωνικά ομάδων.

Οι ΑΞΙΕΣ μας:

 • Κύρια ευθύνη προς το συνάνθρωπό μας που βρίσκεται σε ευάλωτη θέση: σεβασμός προς τον άνθρωπο και τη διαφορετικότητα
 • Πρωτοβουλία: εντοπίζουμε τα προβλήματα που σχετίζονται με τις ευπαθείς ομάδες και παρεμβαίνουμε για τη λύση
 • Συνεχής βελτίωση & Καινοτομία: προσπαθούμε να βελτιώνουμε και να εφαρμόζουμε πρωτοπόρες μεθόδους στις υπηρεσίες που παρέχουμε
 • Διαφάνεια και ακεραιότητα στη λειτουργία μας: δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης με τους ωφελούμενους και τους συνεργάτες μας, λειτουργία με δίκαιο και διαφανή τρόπο
 • Συνεργατικότητα: αναπτύσσουμε ευρύ πλέγμα συνεργασιών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ

Ψυχική Υγεία

 • Να εργαζόμαστε για την κοινωνική ενσωμάτωση των εξυπηρετούμενων των στεγαστικών δομών μας που λειτουργούν στο πλαίσιο του προγράμματος αποασυλοποίησης «ΨΥΧΑΡΓΩΣ»
 • Να διαχειριζόμαστε την καθημερινότητα και τις προσωπικές σχέσεις των εξυπηρετούμενών μας, την προσωπική ψυχοσυναισθηματική εξέλιξη και την επίτευξη αυτονομίας τους, ακολουθώντας ένα ολιστικό μοντέλο θέασης της θεραπείας και αποκατάστασης εξατομικευμένης παρέμβασης, δίνοντας κυρίαρχο ρόλο στον ένοικό μας
 • Να ευαισθητοποιήσουμε την κοινή γνώμη για ζητήματα που αφορούν στην ψυχική υγεία και να καταπολεμήσουμε το στίγμα που συνοδεύει την ψυχική πάθηση
 • Να υλοποιούμε δράσεις για την ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού σε θέματα Ψυχικής Υγείας και την καταπολέμηση του στίγματος και των διακρίσεων που συνοδεύουν τις παθήσεις Ψυχικής Υγείας

 Νοητική Υστέρηση

 • Να παρέχουμε σε άτομα με Νοητική Υστέρηση ή Αυτισμό ένα ζεστό και οικογενειακό περιβάλλον φιλοξενίας, σε ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης, όταν η οικογένεια δυσκολεύεται ή αδυνατεί να το κάνει
 • Να ενδυναμώσουμε την κοινωνική ενσωμάτωση των εξυπηρετούμενων μέσα από την πραγματοποίηση καθημερινών εξωτερικών ψυχαγωγικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων
 • Να παρέμβουμε εξατομικευμένα με βάση τις ανάγκες, τις δεξιότητες και τις επιθυμίες του κάθε ατόμου, με απώτερο στόχο την επίτευξη του μέγιστου επιπέδου λειτουργικότητας και κατ’ επέκταση, την εξασφάλιση μια ποιοτικής καθημερινής ζωής των εξυπηρετούμενων μέσα στην κοινότητα.

 Παιδί και οικογένεια

 • Να προσφέρουμε συμβουλευτικές και εκπαιδευτικές υπηρεσίες σε παιδιά που αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες και τις οικογένειές τους
 • Να ενημερώνουμε τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς για τις μορφές των μαθησιακών δυσκολιών, τους παράγοντες που τις ενισχύουν ή τις αμβλύνουν, αλλά κυρίως τους τρόπους και τις μεθόδους αντιμετώπισής τους, ούτως ώστε να αποφεύγεται ή να μειώνεται ο αρνητικός αντίκτυπος στην ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού
 • Να παρεμβαίνουμε θεραπευτικά στο χώρο της ειδικής αγωγής, ενισχύοντας σε όλους τους τομείς ανάπτυξης και λειτουργικότητας παιδιά προσχολικής ηλικίας
 • Να στηρίζουμε τους γονείς ώστε να καταφέρνουν να συνδυάζουν με επιτυχία την οικογενειακή και επαγγελματική ζωή
 • Να προσφέρουμε πρωτότυπες δράσεις πολιτιστικής εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας για παιδιά

 Ευπαθείς κοινωνικά ομάδες

 • Να υλοποιούμε δράσεις υποστήριξης ευπαθών κοινωνικών ομάδων (άπορων, άστεγων, άτομα στο όριο της φτώχειας) για την αντιμετώπιση του φαινομένου της ακραίας φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού
 • Να παρέχουμε υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και πληροφόρησης στους ωφελούμενους, με στόχο την ενδυνάμωσή τους
 • Να συντελούμε στην κοινωνική ενσωμάτωση των ευπαθών ομάδων, με την ένταξη σε εκπαιδευτικά προγράμματα και την προώθησή τους στην αγορά εργασίας

 Επιμορφωτικά προγράμματα για όλες τις ομάδες του πληθυσμού

 • Να παρέχουμε επίκαιρες ποιοτικές γνώσεις και δεξιότητες, οι οποίες έχουν αντίκρισμα στην αγορά εργασίας, για όλες τις ομάδες του πληθυσμού και ιδιαίτερα εκείνες που βιώνουν με σφοδρότητα την οικονομική κρίση και απειλούνται με κοινωνικό και εκπαιδευτικό αποκλεισμό
 • Να συνεργαζόμαστε με οργανισμούς, οι οποίοι έχουν τις ίδιες αρχές και να δημιουργήσουμε ένα εκπαιδευτικό δίκτυο προσανατολισμένο στις Κοινωνικές Αξίες
 • Να ενημερωνόμαστε διαρκώς γύρω από τις νέες τάσεις της μη τυπικής εκπαίδευσης και τις διαρκώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και να επικαιροποιούμε τις γνώσεις των στελεχών μας

Απώτερος στόχος του φορέα είναι να δημιουργούμε δράσεις σε τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, που επηρεάζουν θετικά τη ζωή των ευπαθών κοινωνικά ομάδων, οδηγώντας στην αλλαγή στάσεων και αντιλήψεων για έναν θετικότερο τρόπο ζωής.

 ΥΙΟΘΕΤΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 


Στην Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. «ΕΔΡΑ», ως φορέας που εργάζεται προς όφελος των ευπαθών κοινωνικά ομάδων, συμπορευόμαστε με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, για να δημιουργήσουμε έναν καλύτερο κόσμο για τα παιδιά μας, έναν κόσμο με αξιοπρεπή εργασία και καλή εκπαίδευση, έναν κόσμο ειρηνικό χωρίς την απειλή της κλιματικής αλλαγής, έναν κόσμο που μέσα από τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης θα μεριμνά για τις ανάγκες όχι μόνο της σημερινής γενιάς αλλά και των μελλοντικών γενεών, δηλαδή για τον κόσμο μας.

Οι Στόχοι διαπερνούν τις επιμέρους δραστηριότητές μας και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε. Δεδομένου ότι δεν συνδέονται και οι 17 Στόχοι άμεσα με τις δράσεις μας, έχουμε καθορίσει δύο κατηγορίες:

 • Στόχοι που συνδέονται άμεσα με τις δραστηριότητες του φορέα

Στόχοι 1, 2, 3, 4, 5, 10, 17

             

 • Στόχοι που συνδέονται συμπληρωματικά με τις ενέργειές μας

Στόχοι 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16.

             

Στην «ΕΔΡΑ» δεσμευόμαστε μέχρι το 2030 να εργαστούμε μεθοδικά μαζί με τους Στόχους για να φέρουμε την αλλαγή που οραματιζόμαστε για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής μας.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ:

ΣΤΟΧΟΙ
 Εφαρμογή στην Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. "ΕΔΡΑ"
 

Υλοποιούμε δράσεις που προσπαθούν να αντιμετωπίσουν το φαινόμενο της ακραίας φτώχειας, στηρίζοντας άτομα και οικογένειες που πλήττονται ή απειλούνται από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό (άστεγοι, άποροι, ανασφάλιστοι, ΑμεΑ, μονογονεϊκές οικογένειες κτλ.).

(Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Ιλίου & Δήμου Δάφνης-Υμηττού, Πρόγραμμα «Στέγαση-και Εργασία»)

 

Προσφέρουμε στις δομές μας καθημερινά ασφαλή, θρεπτικά και επαρκή γεύματα σε ανθρώπους που βρίσκονται σε ευάλωτες καταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών.

(Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Ιλίου & Δήμου Δάφνης-Υμηττού)