Eu projects Ολοκληρωμένα

Eu projects Ολοκληρωμένα (6)

Τρίτη, 02 Φεβρουαρίου 2021 19:04

ASAL Project

ASAL

Το Ευρωπαϊκό έργο “Advanced Skills for Active Living” – ASAL, ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2019 κι ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2020, ενώ υλοποιήθηκε με την υποστήριξη του προγράμματος ERASMUS+ Sport.

Το ASAL αποτέλεσε μέρος μιας συνολικής στρατηγικής που αξιοποιεί τη φυσική άσκηση και τις αθλητικές δραστηριότητες στον τομέα της Ψυχικής Υγείας, καθώς βασίστηκε στα αποτελέσματα δύο συναφών πρωτοβουλιών, του “MENS” (Mental European Network of Sport Events) και του “EVENTS” (European Voluntary Events for Therapy through Sports), προσθέτοντας το εκπαιδευτικό στοιχείο σε αυτήν τη στρατηγική. Κύριος στόχος του έργου ήταν η εκπαίδευση των επαγγελματιών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, ώστε να αναπτύξουν τις απαραίτητες δεξιότητες για την απασχόλησή τους σε δομές που εξυπηρετούν λήπτες υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, συνδράμοντας έτσι στη θεραπευτική διαδικασία.

Το έργο συντονίστηκε από την Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. «ΕΔΡΑ» (Ελλάδα), ενώ συμμετείχαν επίσης οι εξής οργανισμοί: COOSS Marche (Ιταλία), Fundación Intras (Ισπανία), Fokus Praha (Τσεχία), Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ελλάδα), Πανελλήνιος Γυμναστικός Σύλλογος (Ελλάδα) και Coordan (Ολλανδία).

 

Website: https://asalproject.eu/

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Η σχιζοφρένεια (SCZD) είναι μια χρόνια και σοβαρή ψυχική διαταραχή που επηρεάζει περισσότερους από 21 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως. Η θεραπεία με φάρμακα και η ψυχοκοινωνική υποστήριξη είναι αποτελεσματική. Ωστόσο, σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50%, τα άτομα με σχιζοφρένεια δε λαμβάνουν την κατάλληλη φροντίδα. Για την αντιμετώπισή της χρησιμοποιούνται συνήθως τέσσερις μορφές παρεμβάσεων εξαναγκασμού: απομόνωση, μηχανική συγκράτηση, φυσικός περιορισμός, ακούσια φαρμακευτική - χημική συγκράτηση.

Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πολιτικές, κανονισμούς και τάσεις, η χρήση των καταναγκαστικών μέτρων μειώνεται στους χώρους ψυχικής υγείας (τόσο σε νοσοκομειακό όσο και σε οικιακό επίπεδο). Ωστόσο, τι συμβαίνει σε περιβάλλον κατοικίας;

Το έργο “Zero Coercion” (πλήρης τίτλος: “Training Program for Handling Schizophrenia Crisis in Domiciliary Environments through the Use of Strategies Alternative to Coercion”) ξεκίνησε με κύριο στόχο την αύξηση των δεξιοτήτων των ατόμων με σχιζοφρένεια, των συγγενών και των επαγγελματιών της ψυχικής υγείας για την αντιμετώπιση της κρίσης σχιζοφρένειας σε περιβάλλοντα κατοικίας μέσω της χρήσης στρατηγικών, εναλλακτικών προς τον καταναγκασμό.

Στόχοι του έργου είναι:

 • Ευαισθητοποίηση σχετικά με τη μείωση του εξαναγκασμού
 • Στρατηγικές αντιμετώπισης της κρίσης SZCD χωρίς καταναγκαστικές πρακτικές
 • Προώθηση της αυτοδιαχείρισης και της συνεργασίας μεταξύ ατόμων με σχιζοφρένεια, συγγενών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας
 • Να εκπαιδεύσει πάσχοντες και συγγενείς σε ομάδες υποστήριξης

Το εταιρικό σχήμα αποτελείται από εφτά οργανώσεις από έξι διαφορετικές χώρες. Συγκεκριμένα:

 1. Fundación C.V. Santos Andrés, Santiago y Miguel (Ισπανία - συντονιστής)
 2. SENT - Slovensko zdruzenje za dusevno zdravje (Σλοβενία)
 3. Psichikos Sveikatos Perpektyvos Viesoji Istaiga (Λιθουανία)
 4. Ινστιτούτο Επιχειρηματικής Ανάπτυξης ( Ελλάδα)
 5. Fundatia Estuar (Ρουμανία)
 6. ΚΣΔΕΟ ΕΔΡΑ (Ελλάδα)
 7. Estonian Wellbeing and Recovery College (Εσθονία)

 

Το έργο υλοποιείται με την υποστήριξη του προγράμματος Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διαρκεί 24 μήνες (1/11/2019 – 31/10/2021).

 

Website: https://zerocoercion.eu/

 

 

 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

 

 

 

Πέμπτη, 28 Μαϊος 2020 16:55

ACTitude

ACTitude

Τα άτομα που έρχονται αντιμέτωπα με ψυχικές διαταραχές είναι πιο ευάλωτα στο να πέσουν θύματα κοινωνικής απόρριψης, συνήθως λεκτικά, μέσω προσβολών και υποτιμητικών σχολίων. Τα θύματα τέτοιων συμπεριφορών υιοθετούν αυτές τις απόψεις κι έχουν μια παθητική συμπεριφορά, επειδή δεν ξέρουν πώς να διαχειριστούν, ή ακόμα και να σταματήσουν αυτές τις συμπεριφορές.

Υπάρχει, επομένως, μια λανθάνουσα ανάγκη επαγγελματικών εργαλείων αποτελεσματικής παρέμβασης, ώστε οι λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας να είναι σε θέση: α) να ενεργούν σε περιπτώσεις κοινωνικής βίας και β) να μετριάζουν τις επιπτώσεις της συνεχούς κοινωνικής απόρριψης.

Για όλα τα παραπάνω, ο κύριος στόχος του έργου ACTitude (πλήρης τίτλος: “ACTitude: Improvisation techniques training program for mental health professionals to empower patients with psychiatric diagnose to act against emotional and verbal violence”), είναι να αναπτύξει μια καινοτόμο μεθοδολογία βασισμένη σε τεχνικές αυτοσχεδιασμού (Improv) για επαγγελματική χρήση, που θα βοηθήσει τα άτομα που ζουν με ψυχικές διαταραχές, να αντιμετωπίσουν τις συμπεριφορές κοινωνικής απόρριψης στις οποίες εκτίθενται τόσο συχνά στην καθημερινότητά τους.

Σε αντίθεση με το παραδοσιακό θέατρο, ο αυτοσχεδιασμός είναι μια μέθοδος που βασίζεται σε φυσικές ενέργειες που αυξάνονται κατά τη διάρκεια της παράστασης. Στον αυτοσχεδιασμό  δεν υπάρχουν σενάρια - αυτά δημιουργούνται εν κινήσει, μέσω της αλληλεπίδρασης μεταξύ των ατόμων που συμμετέχουν στην παράσταση.

Στο έργο συμμετέχουν έξι οργανισμοί από τέσσερις διαφορετικές χώρες. Ειδικότερα:

Από την Ισπανία:

 1. FUNDACION INTRAS (συντονιστής)
 2. ASOCIACION CULTURAL ARTISTICO EDUCATIVA TEATRO DE IMPROVISACION – IMPROVA

Από την Ιρλανδία:

       3. Smashing Times

Από την Ελλάδα:

       4. ΚΣΔΕΟ ΕΔΡΑ

 1. Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Από τη Σλοβενία:

       6. UNIVERZA V MARIBORU

 

 Websitehttps://actitude-project.eu/

 

Το έργο πραγματοποιείται με την υποστήριξη του προγράμματος Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει διάρκεια 24 μήνες (1/11/2019 – 31/10/2021).

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

ASAL

Το “Advanced Skills for Active Living” – ASAL,  χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ERASMUS+ Sport, το οποίο υλοποιείται στην Ελλάδα, την Ιταλία, την Ισπανία, την Τσεχία και το Βέλγιο και έχει διάρκεια 18 μήνες (1/1/2019 – 30/6/2020).

Το έργο αποτελεί μέρος μιας συνολικής στρατηγικής που αξιοποιεί τη φυσική άσκηση και τις αθλητικές δραστηριότητες στον τομέα της Ψυχικής Υγείας. Το ASAL, το οποίο βασίζεται στα αποτελέσματα δύο συναφών πρωτοβουλιών του “MENS” (Mental European Network of Sport Events) και του “EVENTS” (European Voluntary Events for Therapy through Sports), προσθέτει το εκπαιδευτικό στοιχείο σε αυτή τη στρατηγική. Βασικός στόχος του είναι να εκπαιδεύσει τους επαγγελματίες Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, ώστε να αναπτύξουν τις δεξιότητες που είναι απαραίτητες προκειμένου να είναι σε θέση να απασχοληθούν σε δομές που εξυπηρετούν ψυχικά πάσχοντες, παρέχοντας υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και συνδράμοντας έτσι στη θεραπευτική τους διαδικασία.

Στο έργο συμμετέχουν οι εξής οργανισμοί:

 • ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΙΡΕΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ – Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. ΕΔΡΑ (συντονιστής - Ελλάδα)
 • COOPERATIVA SOCIALE COOSS MARCHE ONLUS (Ιταλία)
 • FUNDACION INTRAS (Ισπανία)
 • FOKUS CR ZS (Τσεχία)
 • ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΑΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Ελλάδα)
 • ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ (Ελλάδα)
 • COORDAN (Ολλανδία)

 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Τρίτη, 22 Οκτωβρίου 2019 13:31

Introspection Music Experience

 

 

Introspection Music Experience

To ευρωπαϊκό έργο “Introspection Music Experience” συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Creative Europe (Culture Sub-programme) και στοχεύει στη ανάδειξη καλλιτεχνών/στιχουργών που αντιμετωπίζουν προκλήσεις στο κομμάτι της ψυχικής υγείας, αλλά και στη συνεργασία τους με άλλους καλλιτέχνες. Στόχος είναι η παραγωγή τραγουδιών, τα οποία θα έχουν ως γενικό θέμα την ψυχική υγεία και την θεραπευτική επίδραση της μουσικής, τόσο όσον αφορά την πρόληψη αλλά και τη θεραπεία.

Πέρα από την υπογράμμιση της παραπάνω σχέσης και την ευαισθητοποίηση του κοινού, το έργο στοχεύει επίσης στην ανάδειξη των καλλιτεχνών αυτών μέσα από ευρωπαϊκή περιοδεία, που θα πραγματοποιηθεί το 2021 στις χώρες από τις οποίες προέρχονται οι εταίροι, ώστε να προωθήσουν το άλμπουμ που θα έχουν δημιουργήσει.

Το έργο, το οποίο υλοποιείται από τον Νοέμβριο του 2018 έως και τον Ιούλιο του 2021, συντονίζει ο οργανισμός Fundacion Intras (Ισπανία), με τη συμμετοχή των Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. «ΕΔΡΑ» (Ελλάδα) και K.A.O.S. (Βέλγιο).

Website: https://www.ime-project.com/

 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

 

 

 

 

Παρασκευή, 20 Σεπτεμβρίου 2019 17:28

DESEM

 

DESEM

Το Ευρωπαϊκό έργο “Developing a Sexual Education Model for Mentally Disabled People” (DESEM) ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2018 κι ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο του 2020. Υλοποιήθηκε με την υποστήριξη του προγράμματος Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τη δημιουργία ενός μοντέλου σεξουαλικής εκπαίδευσης για Άτομα με Νοητική Αναπηρία.

Στόχος του DESEM ήταν πρωτίστως η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση των ατόμων κι ακολούθως η κοινωνική τους ένταξη, καθώς και η ανάπτυξη προσωπικών κι επαγγελματικών δεξιοτήτων, παρέχοντας πρόσβαση σε ανοικτούς εκπαιδευτικούς πόρους στους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην εκπαίδευση των Ατόμων με Νοητική Αναπηρία, αλλά και σε μέλη του οικογενειακού περιβάλλοντός τους.

Τη σύμπραξη αποτέλεσαν φορείς από έξι διαφορετικές χώρες,  Ελλάδα, Ισπανία, Ουγγαρία, Ιταλία, Λιθουανία υπό το συντονισμό  της Γενικής Διεύθυνσης Υπηρεσιών Ειδικής Αγωγής και Προσανατολισμού της Τουρκίας.

Συγκεκριμένα:

 • Ministry of Education - General Directorate of Special Education and Guidance Services (συντονισμός - Τουρκία)
 • Fundación Intras (Ισπανία)
 • Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. «ΕΔΡΑ» (Ελλάδα)
 • Lélekben Otthon Közhasznú Alapítvány – LOKA (Ουγγαρία)
 • Šiaulių Miesto Savivaldybės Globos Namai (Λιθουανία)
 • Archivio della Memoria (Ιταλία)

Website: https://www.desemproject.eu/

 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.