«Ψυχοπαιδαγωγικό Κέντρο Παιδιού & Οικογένειας»
(ΨΚΠΟ)


Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες και Δράσεις Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Διακρίσεων, Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής και Κοινωνικής Ένταξης των Ειδικών και Ευάλωτων Ομάδων του Δήμου Ιλίου

Το Έργο

Το Έργο


Η δράση βασίζεται στην προϋπάρχουσα 10ετή εμπειρία Δήμου. Μέσω του έργου, ο Δήμος Ιλίου θα έχει μια επίκαιρη και πλήρως χαρτογραφημένη εικόνα και παρακολούθηση της επίλυσης των προβλημάτων σε επίπεδο οικογενειών του Δήμου, παρέχοντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες προς την οικογένεια και το παιδί, σε συνεργασία με τον Κοινωνικά Πιστοποιημένο Φορέα «Κοινωνικές Συνεταιριστικές Δραστηριότητες Ευπαθών Ομάδων (ΚΣΔΕΟ) «ΕΔΡΑ»

Το Έργο αφορά στην ανάπτυξη και εφαρμογή ολοκληρωμένων Υπηρεσιών και Δράσεων για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση των Διακρίσεων, τη Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής και Κοινωνικής Ένταξης των Ειδικών και Ευάλωτων Ομάδων του Δήμου Ιλίου, στο πλαίσιο της ΒΑΑ/ΟΧΕ της Δυτικής Αθήνας» ΟΠΣ 5063309 (αριθ. 17440/11-03-2021) και ΣΑΕ2020ΕΠ085101.

Υλοποιείται με τη μορφή «Ψυχοπαιδαγωγικού Κέντρου Παιδιού & Οικογένειας»(ΨΚΠΟ) στο Δήμο Ιλίου και ειδικότερα αφορά :

Την πολλαπλή στήριξη του παιδιού και της οικογένειας με τη μορφή Ψυχοπαιδαγωγικού Κέντρου Παιδιού & Οικογένειας» (ΨΚΠΟ) του Δήμου Ιλίου, που προβλέπει την παροχή των ακόλουθων υπηρεσιών:

 • κοινωνική ενδυνάμωση, καθοδήγηση και ψυχοκοινωνική στήριξη δυσλειτουργικών οικογενειών,
 • ένταξη παιδιών με προβλήματα προσαρμογής στο σχολικό περιβάλλον,
 • υπηρεσίες πρώιμης ανίχνευσης και πρώιμης παρέμβασης σε παιδιά με στόχο την πρόληψη διαταραχών και δυσλειτουργιών στην ανάπτυξή τους
 • στήριξη οικογενειών για την αντιμετώπιση καταστάσεων πένθους ή στήριξης ανάρρωσης (μετα-νοσοκομειακή προσαρμογή και φροντίδα),
 • υλοποίηση προγραμμάτων «σχολών γονέων»,
 • επαγγελματικό προσανατολισμό,
 • νομική στήριξη σε οικογένειες για διαχείριση και τακτοποίηση οικογενειακών θεμάτων,
 • συμβουλευτικές υπηρεσίες στα ηλικιωμένα μέλη οικογενειών που συνοικούν με τους πατρικούς ή τους μητρικούς γονείς για την φροντίδα τους το ρόλο και την ενεργή συμμετοχή τους στην οικογένεια,
 • δράσεις υποστήριξης παιδιών και εφήβων με προβλήματα συμπεριφοράς, μαθησιακές δυσκολίες, αναπτυξιακά προβλήματα, όπως ειδική παιδαγωγική προσέγγιση, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία κ.λπ.
  δράσεις υποστήριξης της κοινωνικοποίησης παιδιών και εφήβων μέσω ομαδικών δημιουργικών δραστηριοτήτων.

Ειδικότερα, οι υπηρεσίες του Ψυχοπαιδαγωγικού Κέντρου Παιδιού & Οικογένειας (ΨΚΠΟ) του Δήμου Ιλίου οργανώνονται σε «διακριτούς» κατά το δυνατόν «χώρους», με τις ακόλουθες λειτουργίες:

 • λειτουργίες αξιολόγησης σε περιστατικά, ανάγκες αξιοποίησης μεθόδων και εργαλείων και αντιμετώπιση ειδικών αναγκών.
 • λειτουργίες παιδαγωγικών συνεδριών, όπου θα υπάρχει ο κατάλληλος εξοπλισμός (π.χ., παιδαγωγικά βοηθήματα, t.v., βιντεοκάμερα, κασετόφωνο, υπολογιστής, κ.λ.π) για να είναι δυνατή η εκπαιδευτική αξιολογητική υποστήριξη και παρακολούθηση των δραστηριοτήτων.
 • λειτουργίες για την ψυχολογική υποστήριξη/ συμβουλευτική των παιδιών και των γονέων τους είτε σε ατομικό είτε σε ομαδικό επίπεδο
 • λειτουργίες Λογοθεραπείας
 • λειτουργίες Εργοθεραπείας
 • λειτουργίες για τις συναντήσεις του κοινωνικού λειτουργού και την συμβουλευτική υποστήριξη των γονέων/ άλλων μελών της οικογένειας σε θέματα που τους απασχολούν
 • λειτουργίες για την Νομική υποστήριξη των ωφελουμένων
 • λειτουργίες για τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό
 • λειτουργίες για τις Υποστηρικτικές Δραστηριότητες (Πολιτιστικά δρώμενα κλπ) και Συμβουλευτική Γονέων).
 • Λειτουργίες επιστημονικής παρατήρησης, κωδικοποίησης και αξιολόγησης των εφαρμοζόμενων μεθόδων και επιστημονικών πρωτοκόλλων.

Το Ψυχοπαιδαγωγικό Κέντρο Παιδιού & Οικογένειας του Δήμου Ιλίου, με στόχο την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση της επιστημονικής κοινότητας, της εκπαιδευτικής κοινότητας και γενικότερα του κοινού του δήμου Ιλίου, σε θέματα αναπτυξιακών προβλημάτων, κοινωνικής προσαρμογής και μαθησιακών δυσκολιών και αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα για δια βίου μάθησή τους, θα δημιουργήσει και θα εδραιώσει συνεργασίες με δίκτυα εκπαιδευτικών.

Θα πραγματοποιεί ανοικτά εκπαιδευτικά σεμινάρια για εκπαιδευτικούς, με αντικείμενο όπως μαθησιακές δυσκολίες – ΔΕΠ-Υ: αναγνώριση και αντιμετώπιση, κλπ, όπου θα παρουσιάζονται εισηγήσεις από ειδικευμένους επιστήμονες στο χώρο της ψυχοσυναισθηματικής και νοητικής ανάπτυξης των παιδιών και των μαθησιακών δυσκολιών. Παράλληλα θα παρέχεται η δυνατότητα ανοικτής συζήτησης και ανταλλαγής απόψεων, ενώ παράλληλα θα επικοινωνεί με τους γονείς για τις δυνατότητες εξυπηρέτησης που δίνονται μέσω του «Κέντρου».

Το Ψυχοπαιδαγωγικό Κέντρο Παιδιού & Οικογένειας στελεχώνεται από διεπιστημονική ομάδα, η οποία αποτελείται από επαγγελματίες ψυχικής υγείας: ψυχολόγους, ειδικούς παιδαγωγούς για υποστήριξη στο παιδαγωγικό και εκπαιδευτικό έργο , λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές και κοινωνικούς λειτουργούς, νομικό σύμβουλο επαγγελματικού προσανατολισμού, ειδικό επιστημονικό προσωπικό για θέματα δημιουργικής – πολιτιστικής επιμόρφωσης , όπως Θεατρολόγο κλπ.

Το Ψυχοπαιδαγωγικό Κέντρο Παιδιού & Οικογένειας θα «δέχεται» παιδιά και εφήβους ηλικίας από 5 μέχρι 15 ετών, καθώς και γονείς για υποστήριξη αλλά και συνεργασία με τελικό σκοπό το παιδί.

Η υπηρεσία ΨΚΠΟ, θα παρέχεται καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή από 9π.μ έως 9μμ, συστηματικά και δομημένα σε «χώρους» των Κοινωνικών Υπηρεσιών του φορέα συνεργασίας ΚΣΔΕΟ «ΕΔΡΑ» και επι της οδού Ικάρου και Κάλχου (κοντά στο Δημαρχείο)

Επικοινωνία


Διεύθυνση: Ικάρου 28 και Κάλχου 64, Ίλιον

Τηλέφωνο: 2177361020

Email: kentropaidi.ilion@gmail.com

Iστοσελίδα του έργου: kentropaidi.ilion.gr

Υπεύθυνη Έργου: Κα Παπάζογλου Αναστασία

Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Κα Σαμαρά Ευαγγελία

Συντονιστής Έργου Κοινωνικός Λειτουργός: Κος Δημόπουλος Ιωάννης


Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. «ΕΔΡΑ»
www.edra-coop.gr

Υλικό


Έντυπο αίτησης

Κάθε ενδιαφερόμενος/η, για να έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Πράξη, πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλει αίτηση συμμετοχής στο Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Ιλίου, Νέστορος 101 (από τις 08:30 έως τις 14:30), τηλέφωνο επικοινωνίας 2312030007 και 2132030011. 

Νέα