Λίγα λόγια για το πρόγραμμα

To Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE υλοποιείται στα πλαίσια του Erasmus+ ΚΑ2 και κύριος στόχος του είναι η δημιουργία μεθοδολογικών προσεγγίσεων μέσα από τις οποίες οι δάσκαλοι της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης θα είναι σε θέση να ανταπεξέλθουν στην πολυπλοκότητα των διαπολιτισμικών και διαθρησκευτικών κοινωνιών όπως αυτές διαμορφώνονται σήμερα στην Ευρώπη καθώς και των συνεπειών τους εντός του σχολικού περιβάλλοντος. Ο πυρήνας του προγράμματος αφορά τα παιδιά που φοιτούν σε τάξεις του Δημοτικού. Η εξοικείωση των εκπαιδευτικών γύρω από τον θρησκευτικό πλουραλισμό προσφέρει τα απαιτούμενα γνωστικά και μεθοδολογικά εργαλεία για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου παιδαγωγικού μοντέλου που θα οδηγήσει τους μικρούς μαθητές στην αποδοχή της ετερότητας.