Η Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. "ΕΔΡΑ" λειτουργεί δύο Προστατευόμενα Διαμερίσματα από τον Ιούλιο του 2012 (Κωδ. Υποέργου 5152 / 2012).

Το Προστατευόμενο Διαμέρισμα αποτελεί τον τελικό και πιο σημαντικό κρίκο της αλυσίδας της θεραπείας και της επανένταξης των θεραπευόμενων στον κοινωνικό ιστό, ως ισότιμα μέλη μιας κοινότητας που λειτουργούν διαμένουν και εργάζονται όπως και όλος ο υπόλοιπος πληθυσμός.

Το Προστατευόμενο Διαμέρισμα (Π.Δ.) είναι μια εναλλακτική δομή διαμονής στα πλαίσια ενός ευρύτερου προγράμματος ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης με μικρό βαθμό υποστήριξης από πολυκλαδική θεραπευτική ομάδα (ψυχολόγο-κοινωνικό λειτουργό, νοσηλευτή, κ.λ.π).

Το Π.Δ. προορίζεται για ανθρώπους οι οποίοι θέλουν οικιοθελώς να συμμετέχουν σ' ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα αποκατάστασης, προερχόμενοι από θεραπευτικές μονάδες.

Το Π.Δ. μπορεί να προορίζεται επίσης για άτομα που προέρχονται –διαμένουν στην κοινότητα, των οποίων τα ψυχοκοινωνικά προβλήματα απαιτούν, ανάμεσα στα άλλα, μια απάντηση στο ζήτημα της στέγης την οποία στερούνται.

Το Π.Δ.επιτελεί μια σειρά από θεραπευτικές λειτουργίες όπως:

  1. ισοκατανομή ασφάλειας και στήριξης στο ανοικτό κοινοτικό περιβάλλον
  2. ανάληψη ολοένα υψηλότερων επιπέδων ευθύνης από μεριάς των ενοίκων
  3. προαγωγή της κοινωνικοποίησης, της ομαδικής δουλειάς, με σεβασμό στην προσωπικότητα των μελών του
  4. υποκατάσταση της οικογένειας
  5. ευαισθητοποίηση της κοινότητας
  6. αύξηση της ολοένα και μεγαλύτερης αυτόνομης διαβίωσης στην κοινότητα

yyka sigxrimatodotisi-espa anaptixi espa

www.ygeia-pronoia.gr                                                         ww.epanad.gov.gr                             www.espa.gr