Η Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. "ΕΔΡΑ" συμμετέχει στο νέο πρόγραμμα για την γυναικεία επιχειρηματικότα.

Το πρόγραμμα 100Mirrors Inclusive στοχεύει στην διάδοση της επιχειρηματικότητας χωρίς αποκλεισμούς στις γυναίκες με αναπηρία. Πρόκειται για την συνέχιση του προγράμματος 100Mirrors (www.100-mirrors.eu ), όμως αυτή τη φορά η επιλογή των 100 γυναικών επιχειρηματιών μέσα από τις 5 συμπράττουσες χώρες (Ισπανία, Ελλάδα, Πολωνία, Λετονία και Μάλτα), θα αφορά γυναίκες με αναπηρία οι οποίες πρόκειται να λειτουργήσουν ως πρότυπα για άλλες γυναίκες που επιθυμούν να ξεκινήσουν την δική τους επιχείρηση ή να βελτιώσουν την δημιουργικότητα και τις επιχειρηματικές τους δεξιότητες.

Στο πλαίσιο του 100Mirrors Inclusive πρόκειται να δημιουργηθεί ένας οδηγός και μια πλατφόρμα εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης. Τα δύο αυτά εργαλεία πρόκειται να διατεθούν σύντομα στο κοινό μέσα από την Ιστοσελίδα του προγράμματος.

Αποτελέσματα του προγράμματος:

  • Έρευνα πεδίου γύρω από την επιχειρηματικότητα γυναικών με αναπηρία
  • Τα προφίλ 100 γυναικών προτύπων, παράδειγμα προς μίμηση για άλλες γυναίκες και μας μιλούν για την εμπειρία τους
  • Ένα Μάθημα με την μέθοδο της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης για το πώς μπορεί κάποια να γίνει μέντορας άλλων γυναικών
  • Ένας οδηγός για συμβούλους καριέρας και εκπαιδευτές


Στο πλαίσιο του 100Mirrors Inclusive πρόκειται να δημιουργηθεί ένας οδηγός και μια πλατφόρμα εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης. Τα δύο αυτά εργαλεία πρόκειται να διατεθούν σύντομα στο κοινό μέσα από την Ιστοσελίδα του προγράμματος.
Αποτελέσματα του προγράμματος:
  • Έρευνα πεδίου γύρω από την επιχειρηματικότητα γυναικών με αναπηρία
  • Τα προφίλ 100 γυναικών προτύπων, παράδειγμα προς μίμηση για άλλες γυναίκες και μας μιλούν για την εμπειρία τους
  • Ένα Μάθημα με την μέθοδο της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης για το πώς μπορεί κάποια να γίνει μέντορας άλλων γυναικών
  • Ένας οδηγός για συμβούλους καριέρας και εκπαιδευτές