Το Οικοτροφείο «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΙΙ» ξεκίνησε την λειτουργία του στις 23 Μαρτίου 2004. Συστάθηκε στα πλαίσια του νόμου Ν 2716/99 και εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "ΥΓΕΙΑ-ΠΡΟΝΟΙΑ" 2000-2006 του Προγράμματος "ΨΥΧΑΡΓΩΣ Β' ΦΑΣΗ" για την αποασυλοποίηση και κοινωνικοοικονομική επανένταξη ψυχικά ασθενών.

Το Οικοτροφείο αποτελεί μια ενδιάμεση κοινοτική δομή ως εναλλακτική πρόταση στήριξης και ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης ενηλίκων ατόμων με νοητική υστέρηση και δευτερογενείς ψυχικές παθήσεις, η οποία φιλοξενεί 14 άτομα, τα οποία έχουν επανενταχθεί στην κοινότητα μέσα από το πρόγραμμα αποασυλοποίησης «ΨΥΧΑΡΓΩΣ».

Σκοπός του Οικοτροφείου είναι η διασφάλιση της παραμονής των ενοίκων στην κοινότητα και η ανάπτυξη σχέσεων των ατόμων αυτών με τη ζωή και τη δράση της τοπικής κοινωνίας.

"Εργαλεία" μας είναι:

 • Η εκπαίδευση σε δεξιότητες διαβίωσης και σε κοινωνικές δεξιότητες.
 • Η ψυχολογική υποστήριξη στους ίδιους τους φιλοξενούμενους και στις οικογένειές τους.
 • Η προεπαγγελματική ευαισθητοποίηση ή απασχόληση.
 • Οι δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου.
 • Η συνεχής αξιολόγηση δραστηριοτήτων.
 • Οι ερευνητικές δραστηριότητες.
 • Η φυσιοθεραπευτική - λογοθεραπευτική αγωγή.
 • Οι παιδαγωγικές δραστηριότητες.

Το πρόγραμμα του Οικοτροφείου υλοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό, αποτελούμενο από την πολυκλαδική θεραπευτική ομάδα:

 • Επιστημονικά Υπεύθυνο
 • Διοικητικά Υπεύθυνος
 • Ψυχίατρο
 • Ψυχολόγο
 • Κοινωνικό Λειτουργό
 • Εργοθεραπευτή
 • Υπεύθυνο Νοσηλευτή
 • Νοσηλευτικό προσωπικό
 • Γενικών Καθηκόντων

Μέριμνά μας είναι η διαρκής βελτίωση της λειτουργικότητας των ατόμων στην αντιμετώπιση προβλημάτων καθημερινότητας, η διασφάλιση της παραμονής τους στην κοινότητα και η ανάπτυξη σχέσεων με τη ζωή και τη δράση της τοπικής κοινωνίας.

Διεύθυνση: Τροπαίων 6– Περιστέρι

Τηλ./Φαξ: 210 – 5749545
Υπεύθυνη Οικοτροφείου: κ. Ροδάνθη Μποντόζη

 

       

{youtube}yJjq8Z68A0w{/youtube}