"ΑΝΑΚΑΜΠΤΩ" 

Στέγαση και Εργασία για τους Αστέγους

Η Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. «ΕΔΡΑ» επιχειρεί να συμβάλλει στην καταπολέμηση του προβλήματος της έλλειψης στέγης, το οποίο τα τελευταία χρόνια έχει λάβει πρωτόγνωρες για την ελληνική κοινωνία διαστάσεις. Για το λόγο αυτό υλοποιεί, σε συνεργασία με το Δήμο Περιστερίου, το πρόγραμμα «Στέγαση και Εργασία για τους Αστέγους» με το διακριτικό τίτλο «ΑΝΑΚΑΜΠΤΩ» και κωδικό σχεδίου ΣΕ-14, το οποίο θα έχει διάρκεια 18 μήνες.

Στόχος του προγράμματος είναι η ομαλή μετάβαση 24 ατόμων και 4 οικογενειών, που αντιμετωπίζουν προβλήματα έλλειψης στέγης, σε αυτόνομες μορφές κατοικίας. Για την επίτευξη αυτού, το πρόγραμμα προβλέπει την εύρεση κατοικίας και την πλήρη κάλυψη του ενοικίου αυτής, ενώ, επιπλέον, προβλέπονται δαπάνες για την κάλυψη πάγιων αναγκών, όπως η αγορά οικοσυσκευών, υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, κ.λπ.

Έτερος στόχος αποτελεί η εργασιακή επανένταξη των ατόμων μέσω μίας δέσμης υπηρεσιών εργασιακής κινητοποίησης, πληροφόρησης και επαγγελματικής συμβουλευτικής, προκειμένου να επανασυνδεθούν με την αγορά εργασίας, να ανεξαρτητοποιηθούν οικονομικά και να αυτονομηθούν πλήρως.

Οι στόχοι αυτοί είναι απολύτως αλληλένδετοι και επικεντρωμένοι στον τελικό σκοπό του Προγράμματος: στην πλήρη αυτονόμηση των ατόμων. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο πρώτος στόχος, της παροχής στέγασης και κοινωνικής φροντίδας, δεν θα μπορούσε να τελεσφορήσει, καθώς θα αποτελούσε μεμονωμένο μέτρο προσωρινής ανακούφισης των αστέγων με συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης. Αντιθέτως, το συγκεκριμένο πρόγραμμα, μέσα από τη σύμπραξη των δύο αυτών πυλώνων ενεργειών, δίνει μια πραγματική δυνατότητα επανεκκίνησης στα άτομα και τις οικογένειες.

Αρωγοί σε αυτήν τους την προσπάθεια οφείλουμε να είμαστε όλοι μας. Η ευαισθητοποίηση μας κρίνεται πραγματικά αναγκαία στην προσπάθεια των ατόμων αυτών να διεκδικήσουν ακόμη μία φορά μία βασική ποιότητα διαβίωσης και μία θέση στον κοινωνικό ιστό.

 Τηλέφωνο επικοινωνίας 2105762861

Η Πράξη, την οποία υλοποιεί η Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. «ΕΔΡΑ» και ο Δήμος Περιστερίου υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους» και χρηματοδοτείται από πόρους του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και με Αρχή Διαχείρισης το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ).