Τετάρτη, 08 Ιουλίου 2020 12:40

Refugee Inclusion Moves Europe (RIME)

Refugee Inclusion Moves Europe (RIME)

Το ευρωπαϊκό έργο “Refugee Inclusion Moves Europe” (RIME), το οποίο πραγματοποιείται με την υποστήριξη του προγράμματος Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει ως στόχο την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των επαγγελματιών που εργάζονται για την υποστήριξη κι ένταξη των προσφύγων. Το RIME γεννήθηκε μετά τη δημιουργία ενός οδηγού για πρόσφυγες, ο οποίος πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια των ίδιων των προσφύγων στην πόλη Μπορντώ της Γαλλίας. Ο οδηγός αυτός είναι εικονογραφημένος, ώστε να είναι εύχρηστος, ενώ περιέχει μια αναλυτική παρουσίαση των δικαιωμάτων τους. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες έχουν μοιραστεί και τη δική τους οπτική για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται. Ο οδηγός αυτός είχε μεγάλη επιτυχία, μιας και πολλοί φορείς ενδιαφέρθηκαν να τον χρησιμοποιήσουν.

Με αφορμή την επιτυχία αυτή, το ίδρυμα COS Alexandre Glasberg απευθήνθηκε στους Ευρωπαίους εταίρους, ώστε να δημιουργήσουν εργαλεία προσαρμοσμένα στην ένταξη των προσφύγων στην Ευρώπη, με βασική προϋπόθεση τη συμμετοχή των ίδιων των προσφύγων και μεταναστών στην κατασκευή των εργαλείων αυτών.

Το έργο έχει διάρκεια 30 μήνες και υλοποιείται από τη 1η Νοεμβρίου 2019 μέχρι τις 30 Απριλίου 2022. Το RIME πλαισιώνεται από εκπαιδευτικά ιδρύματα ενηλίκων, συμβουλευτικά όργανα, πανεπιστήμια, κέντρα εκπαίδευσης ενηλίκων, φορείς κοινωνικής  και επαγγελματικής ένταξης και ΜΚΟ που βρίσκονται σε Γαλλία, Ιταλία, Ελλάδα, Σουηδία και Μάλτα.

Αναλυτικά:

  1. Fondation cos Alexandre Glasberg (Γαλλία - συντονιστής)
  2. le LABA (Γαλλία)
  3. Lai- Momo societa cooperative sociale (Ιταλία)
  4. ΚΣΔΕΟ ΕΔΡΑ (Ελλάδα)
  5. Πανεπιστήμιο του Μπορντώ (Γαλλία)
  6. Hal Far Outreach (HFO)(Μάλτα)
  7. Stiftelsen Hogskolan I Jonkoping (Σουηδία)

 

 

 

 

 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.