Παρασκευή, 29 Μαϊος 2020 11:26

Restoring Respect Project (RRP)

 

Το ευρωπαϊκό έργο “Restoring Respect Project” (RRP), το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  δημιουργεί μια σύμπραξη 5 οργανισμών για τη στήριξη της επαγγελματικής εκπαίδευσης. Στόχος είναι η δημιουργία, εφαρμογή και προώθηση μιας διαδραστικής πλατφόρμας και μιας εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα, προσαρμοσμένες στις ανάγκες των μεταναστών και προσφύγων που ζουν στις χώρες που συμμετέχουν στο έργο αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Επίσης, το RRP θα σχεδιάσει και θα πιστοποιήσει ένα e-course που θα ενισχύσει τις δεξιότητες και τις  γνώσεις των μεταναστών και των προσφύγων, βοηθώντας τους στην εύρεση εργασίας και στην ένταξή τους στις ευρωπαϊκές κοινωνίες μας.

Ο απώτερος στόχος του έργου είναι να καλύψει το εργασιακό χάσμα μεταξύ γηγενών και  μεταναστών, καθώς και να αποκαταστήσει το σεβασμό στους μεταναστευτικούς πληθυσμούς, μιας και συχνά αντιμετωπίζονται ως ακατάλληλοι να απασχοληθούν και να συνεισφέρουν στη χώρα υποδοχής.

Το εταιρικό σχήμα αποτελείται από οργανισμούς από το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ελλάδα,  την Ισπανία, την Ιταλία και την Κύπρο. Αναλυτικά:

  1. Restorative Justice for All cic –Ηνωμένο Βασίλειο (συντονιστής)
  2. FUNDACION ALTIUS FRANCISCO DE VITORIA – Ισπανία

 

  1. ΚΣΔΕΟ ΕΔΡΑ –Ελλάδα

 

  1. ICSE & CO – Ιταλία

 

  1. CSI CENTER FOR SOCIAL INNOVATION LTD – Κύπρος

 

Το έργο διαρκεί 24 μήνες και υλοποιείται από 1η Οκτωβρίου 2019 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2021.

 

Website: https://restoringrespect.info/

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

More in this category: « Mental Health Matters Stay Safe »