Πέμπτη, 28 Μαϊος 2020 17:28

LIFE TWO

Ο οργανισμός Hallgarten-Franchetti Centro Studi Villa Montesca” Foundation (FCSVM) στην Ιταλία, σε συνεργασία με τους φορείς: Institute for Educational and Youth Studies (EGECED) στην Τουρκία, San Jorge University Foundation (FUSJ) στην Ισπανία, Center for Educational Initiatives (CEI) στη Βουλγαρία, Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. ΕΔΡΑ στην Ελλάδα, National University of Ireland Galway (NUI) στην Ιρλανδία, University of Nicosia (UNIC) και Education Excellence Corporation Limited (EDEX) στην Κύπρο και Stichting Reflexion στην Ολλανδία συμμετέχουν στο έργο με τίτλο “LIFE TWO: Learning Interculturality from Religions towards Outreach Activities”. Tο έργο έχει 24μηνη διάρκεια (1/12/2019-30/11/2021) και χρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+.

Σκοπός του προγράμματος είναι η προώθηση ενός συμμετοχικού παιδαγωγικού μοντέλου, για την ανάπτυξη εγκάρσιων δεξιοτήτων που σχετίζονται με την πολυπολιτισμικότητα, τη διαθρησκευτικότητα και την ενσωμάτωση (LIFE Model). Το μοντέλο αυτό, το οποίο είχε σχεδιαστεί για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση στο πλαίσιο του μαθήματος των θρησκευτικών, έχει ήδη αποδειχθεί αποτελεσματικό, καθώς δοκιμάστηκε σε πέντε χώρες της Ευρώπης (Ιταλία, Βουλγαρία, Τουρκία, Ελλάδα και Ισπανία). Η κύρια πρόκληση που αντιμετωπίζει το πρόγραμμα LIFE TWO είναι η δημιουργία ενός νέου πλαισίου, μέσω του οποίου θα αντιμετωπίζεται κάθε είδους περιστατικό παραπληροφόρησης και ψευδών ειδήσεων, καθώς και η δημιουργία νέων εργαλείων για την αποτελεσματική εφαρμογή ενός παιδαγωγικού μοντέλου με διδακτικό και συμμετοχικό χαρακτήρα (Pedagogical Didactic and Participatory Model - PD&P).

Το LIFE TWO πρόκειται να δοκιμαστεί σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και εφαρμόζει εκπαιδευτικές μεθόδους που προωθούν την κριτική σκέψη και βοηθούν τους μαθητές να αντιληφθούν ότι ένα κοινωνικό πλαίσιο που απαρτίζεται από διαφορετικές θρησκείες, μπορεί να αποτελέσει ουσιαστική πηγή προσωπικής ανάπτυξης κι εξέλιξης.

 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.