Πέμπτη, 04 Νοεμβρίου 2021 14:38

Ευρωπαϊκό έργο "Mental Health Matters": Πρόσκληση σε Eκπαιδευτικά Προγράμματα

 

 

 

Στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου “Mental Health Matters through Restorative Art (MHM)”, οι εταίροι σχεδίασαν και υλοποιούν τα παρακάτω πιστοποιημένα και δωρεάν ηλεκτρονικά μαθήματα, που θα ενισχύσουν τις δεξιότητες και τις γνώσεις των ενήλικων εκπαιδευόμενων, υποστηρίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τη δημιουργία επιπρόσθετων εξειδικευμένων δεξιοτήτων.

 

 

 

(1) Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: Η Αποκαταστατική Τέχνη στις δομές ψυχικής υγείας

 

Αυτό το e-course απευθύνεται σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας, συντονιστές δομών ψυχικής υγείας, φροντιστές ψυχικής υγείας, άλλους επαγγελματίες υγείας και επαγγελματίες της αποκαταστατικής δικαιοσύνης. Στόχος του προγράμματος είναι να  εισαγάγει τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας στις αξίες της αποκαταστατικής δικαιοσύνης και να τους δώσει μια μεθοδολογική προσέγγιση που συνδυάζει τη θεραπευτική μορφή της τέχνης με τις αποκαταστατικές αξίες και τη δύναμη της τέχνης ως μέσο αποκατάστασης της αδικίας. Επιπλέον,  η ομάδα-στόχος  θα εκπαιδευτεί σε θεραπευτικές προσεγγίσεις δημιουργικής τέχνης και στις πολλές εκφράσεις που αυτές οι προσεγγίσεις μπορεί να λάβουν στο πλαίσιο των δομών ψυχικής υγείας προς όφελος των ανθρώπων που πάσχουν από ψυχική ασθένεια. Απώτερος στόχος του προγράμματος είναι να οδηγήσει σε μια θεραπευτική, αλλά και μια διαδικασία αυτο-εκπροσώπησης για τους ανθρώπους που ζουν σε δομές ψυχικής υγείας.

 

(2) Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: Η τέχνη ως εργαλείο ανακούφισης και αποκαταστατικής δικαιοσύνης για την ψυχική υγεία

 

Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει ως στόχο να εκπαιδεύσει καλλιτέχνες και επαγγελματίες που εργάζονται στον καλλιτεχνικό και πολιτιστικό τομέα για το πώς να χρησιμοποιήσουν τη μετασχηματιστική δύναμη που μπορεί να έχει η τέχνη της αποκαταστατικής δικαιοσύνης στη ζωή των ανθρώπων με προβλήματα ψυχικής υγείας. Μέσω αυτού του εκπαιδευτικού προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα ανακαλύψουν πώς η τέχνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως θεραπευτικό εργαλείο, όχι μόνο για την ανακούφιση των ατόμων που αντιμετωπίζουν ψυχικές ασθένειες, αλλά και για την προώθηση της κοινωνικής τους αποκατάστασης και τη βελτίωση της αυτο-εκπροσώπησής τους. Οι συμμετέχοντες  θα διερευνήσουν πώς η τέχνη τους μπορεί να έχει σημαντικό κοινωνικό αντίκτυπο στην υποστήριξη ατόμων με ψυχικές παθήσεις για να ανακτήσουν τη «φωνή» τους,  δημιουργώντας παράλληλα νέες πιθανές επαγγελματικές προοπτικές και μονοπάτια.

 

Μπορείτε να κάνετε εγγραφή και να παρακολουθήσετε τα δωρεάν εκπαιδευτικά προγράμματα στον παρακάτω σύνδεσμο: https://mentalhealthmatters.eu/e-learning/ 

 

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα θα τύχουν πιλοτικής εφαρμογής σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες του προγράμματος. Επίσης, η επιτυχής ολοκλήρωση κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος θα οδηγήσει σε πιστοποίηση CPD (Συνεχής Επαγγελματική Ανάπτυξη).

 

Το έργο υλοποιείται με την υποστήριξη του προγράμματος Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διαρκεί 24 μήνες (1/11/2019 – 31/10/2021).

 

            

 

                                                                                    

 

 

 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.