Παρασκευή, 30 Απριλίου 2021 11:46

“IDemocracy" - Άτομα με Νοητική Αναπηρία διεκδικούν τα δικαιώματά τους

Δελτίο Τύπου

Ευρωπαϊκό έργο IDemocracy

Τα άτομα με Νοητική Αναπηρία διεκδικούν τα δικαιώματά τους

κι ενδυναμώνουν τις φωνές τους

 

Το έργο IDemocracy συνεχίζει να εξελίσσεται και σε αυτό το πρώτο τρίμηνο, όλοι οι οργανισμοί του προγράμματος εργάζονται για την ανάπτυξη του «Συμμετοχικού Προγράμματος Κατάρτισης» με τη συμμετοχή ατόμων με νοητική αναπηρία, υποστηρίζοντας την ενεργό συμμετοχή τους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με το περιεχόμενο, τις μεθοδολογίες και τα εργαλεία που θα δημιουργηθούν και χρησιμοποιηθούν. Ήδη από τα πρώτα στάδια υλοποίησης του έργου, η συμμετοχή τους ενδυναμώνει και προωθεί την άσκηση των συμμετοχικών και δημοκρατικών τους δικαιωμάτων.

Για την ανάπτυξη του Συμμετοχικού Προγράμματος Εκπαίδευσης πραγματοποιήθηκαν αρκετές συνεδρίες με τις ομάδες εστίασης στην Ισπανία, την Πορτογαλία, τη Γαλλία, την Κροατία, την Ελλάδα και τη Λιθουανία.

Τις συνεδρίες παρακολούθησαν άτομα με νοητική αναπηρία (PIDs), επαγγελματίες, μέλη  των οικογενειών τους κι άλλα άτομα από την κοινότητα. Στόχος αυτών των συνεδριών ήταν να συζητηθεί η εφαρμογή των δημοκρατικών δικαιωμάτων, η συμμετοχή κι η εκπροσώπηση των ατόμων με νοητική αναπηρία σε οργανωτικό, κοινοτικό και πολιτικό επίπεδο.

Στο πλαίσιο αυτό, η Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. «ΕΔΡΑ» διοργάνωσε δύο συμμετοχικές συνεδρίες στις οποίες συμμετείχαν συνολικά 20 άτομα.

Τα ίδια τα άτομα με νοητική αναπηρία εξέφρασαν ότι ο καλύτερος τρόπος για την προώθηση των δικαιωμάτων τους είναι μέσω της ανοιχτής συζήτησης, έκφρασης και διεκδίκησης, ζητώντας ουσιώδεις προσαρμογές ώστε να είναι σε θέση να συμμετέχουν ισότιμα.

Επιπλέον, ζήτησαν την παρουσία τους και την ενεργό συμμετοχή τους στις δημοκρατικές διαδικασίες και τη λήψη αποφάσεων, με την απαραίτητη υποστήριξη και προσαρμογές. Το ίδιο υποστηρίχτηκε και από φροντιστές, αλλά και επαγγελματίες που ήταν  παρόντες, καθώς είναι πολύ σημαντικό να δίνεται το δικαίωμα έκφρασης και άποψης, καθότι αποτελεί  συστατικό στοιχείο της Δημοκρατίας.

Σε πολιτικό επίπεδο, αν αι έχουν γίνει σημαντικά βήματα τα τελευταία χρόνια, είναι πολύ σημαντική η ανάγκη της κατάρτισης για άτομα με νοητική αναπηρία και τις οικογένειές τους στις ψηφιακές δεξιότητες, για την καλύτερη άσκηση του δικαιώματος ψήφου.

 

 

Το IDemocracy είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS + και συνίσταται στην ενίσχυση των δεξιοτήτων των ατόμων με νοητική αναπηρία και των φροντιστών τους, στους τομείς που σχετίζονται με την άσκηση των δημοκρατικών δικαιωμάτων στην ψηφιακή κοινωνία, μέσω της δημιουργίας σχετικού εκπαιδευτικού υλικού και ηλεκτρονικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας.

Το έργο υλοποιείται από τον Νοέμβριο του 2020 μέχρι τον Οκτώβριο του 2022. Συντονιστής είναι ο οργανισμός Plena Inclusión Comunidad Valenciana από την Ισπανία, ενώ η σύμπραξη περιλαμβάνει τους εξής φορείς με ειδίκευση στη νοητική αναπηρία: Federação Nacional de Cooperativas de Solidariedade Social - FENACERCI (Πορτογαλία), Κοινωνικές Συνεταιριστικές Δραστηριότητες Ευπαθών Ομάδων – Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. «ΕΔΡΑ» (Ελλάδα),  Hrvatska Udruga Radnih Terapeuta - HURT (Κροατία) και “Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija – “Viltis” (Λιθουανία).

Συμμετέχουν επίσης φορείς με ειδίκευση στον τομέα της ανάπτυξης ηλεκτρονικών εκπαιδευτικών εργαλείων, αλλά κι εν γένει του ψηφιακού αλφαβητισμού για άτομα με αναπηρία, όπως είναι το Universitat Politècnica de València (Ισπανία) και E-Seniors: Initiation des seniors aux NTIC association (Γαλλία).

Για περισσότερες πληροφορίες: http://idemocracy-project.eu/   

 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δε συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών κι η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφορίων που παρέχονται σε αυτήν.