Παρασκευή, 19 Μαρτίου 2021 18:55

2o Newsletter του προγράμματος "Restoring Respect Project"

Το ευρωπαϊκό έργο “Restoring Respect Project” (RRP) στοχεύει στη δημιουργία, εφαρμογή και προώθηση μιας διαδραστικής πλατφόρμας και μιας εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα, προσαρμοσμένης στις ανάγκες των προσφύγων και των μεταναστών που ζουν σε ευρωπαϊκές χώρες.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του RRP, θα σχεδιαστεί ένα πιστοποιημένο e-course, που θα ενισχύσει τις δεξιότητες των ενδιαφερόμενων, στηρίζοντάς τους στη διαδικασία εύρεσης εργασίας και κοινωνικής ένταξης.

 

Μπορείτε να βρείτε συνημμένο το Δελτίο Τύπου