Τρίτη, 16 Μαρτίου 2021 15:32

Έναρξη του ευρωπαϊκού έργου EU-COLPBOL

Έναρξη του ευρωπαϊκού έργου EU-COLPBOL

Αθλητισμός και συμπερίληψη μέσω του ευρωπαϊκού έργου EU-COLPBOL, το οποίο υλοποιείται με την υποστήριξη του προγράμματος Erasmus+ (E+ Sport 2020) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τον Ιανουάριο του 2021 πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση (kick-off meeting) για το ευρωπαϊκό έργο με τίτλο “EU-COLPBOL” (πλήρης τίτλος: «Εφαρμογή του COLPBOL σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με νοητική αναπηρία»).  Στόχος του έργου είναι η προώθηση του Colpbol και η εγκαθίδρυσή του ως άθλημα σε ευρωπαϊκό πλαίσιο, έτσι ώστε να μπορέσουν να έρθουν σε επαφή μαζί του περισσότεροι άνθρωποι και να αξιοποιηθεί ως ένα μέσο βελτίωσης της καθημερινότητας των ανθρώπων με αναπηρίες.

Εμπνευστής του Colpbol είναι ο καθηγητής Φυσικής Αγωγής Juanjo Bendicho, ενώ τη διαχείρισή του έχει αναλάβει το Colpbol Sport Association. Τα τελευταία 20 χρόνια, το άθλημα αυτό έχει καθιερωθεί ως νέο, καινοτόμο και κυρίως συμπεριληπτικό, με πολλές προοπτικές από εκπαιδευτική σκοπιά. Το Colpbol είναι συλλογικό και ενθαρρύνει τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή των παικτών, ανεξαρτήτως φυσικής κατάστασης. Ελαχιστοποιείται επομένως η πιθανότητα οποιασδήποτε διάκρισης μεταξύ των συμμετεχόντων, ενώ παράλληλα προωθείται η ομαδικότητα και συλλογική επικοινωνία για την επίτευξη του στόχου, ο οποίος δεν είναι άλλος από την εφαρμογή ενός αληθινά ομαδικού παιχνιδιού.

Οι δύο βασικοί πυλώνες του Colpbol είναι η συνεργασία, καθότι απαιτεί επαφή μεταξύ των παικτών, αλλά και η συν-εκπαίδευση, καθότι είναι πάντα μικτό. Το άθλημα αυτό έχει αναπτυχθεί ευρέως στην Ισπανία μέσα στα χρόνια, ιδιαίτερα στα σχολεία. Αυτήν την περίοδο, η AEC διοργανώνει κι αναπτύσσει διαφορετικά πρωταθλήματα σε πολλά επίπεδα, παρόλα αυτά είναι ακόμα άγνωστο σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Συντονιστής του έργου είναι ο οργανισμός COPAVA ο οποίος περιλαμβάνει 53 επαγγελματικά κέντρα με περισσότερους από 2.500 λήπτες υπηρεσιών. Κατέχει μεγάλη εμπειρία στη διαδικασία εξοικείωσης Ατόμων με Νοητική Αναπηρία με το άθλημα, οργανώνοντας από το 2014 το πρωτάθλημα στην κοινότητα της Βαλένθια, με τη συμμετοχή 12 επαγγελματικών κέντρων. Κάθε χρόνο, περισσότεροι από 130 συμμετέχοντες με διαφορετικά backgrounds λαμβάνουν μέρος, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους σε καθημερινό επίπεδο.

Μέσω της υλοποίηση του έργου αυτού, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσφέρει τη δυνατότητα στους εταίρους του προγράμματος να γνωρίζουν το άθλημα και να το προωθήσουν στις χώρες τους, ενδυναμώνοντας έτσι τη συμπερίληψη, που είναι και ο κύριος στόχος του.

Ο COPAVA συνεργάζεται με τους εξής φορείς από την Ευρώπη, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στα πεδία του αθλητισμού, της εκπαίδευσης, της τεχνολογίας και της στήριξης Ατόμων με Νοητική Αναπηρία:

Η πρώτη συνάντηση των εταίρων πραγματοποιήθηκε online στις 21 και 22 Ιανουαρίου, εστιάζοντας στην παρουσίαση του κάθε οργανισμού και τα παραδοτέα που πρόκειται να αναπτυχθούν τους επόμενους μήνες, τα οποία σχετίζονται με τις εξής θεματικές: συμπεριληπτικά αθλήματα σε κάθε χώρα, προσαρμογή των κανονισμών του παιχνιδιού, σχεδιασμός του Colpbol βάσει των αναγκών των Ατόμων με Νοητική Αναπηρία και δημιουργία πακέτου οδηγιών και εκπαιδευτικού υλικού για επαγγελματίες, Άτομα με Αναπηρίες και Φροντιστές.

Οι εταίροι του έργου έχουν ήδη ξεκινήσει να δουλεύουν με ενθουσιασμό, με στόχο την ανάπτυξη ενός καινοτόμου και συμπεριληπτικού προγράμματος που θα μπορέσει να εφαρμοστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με στόχο την κοινωνική ενσωμάτωση και συμπερίληψη ατόμων μα διαφορετικές δεξιότητες και δυνατότητες.

 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.