Δευτέρα, 15 Φεβρουαρίου 2021 15:55

Πρόσκληση σε focus group για φροντιστές ηλικιωμένων ατόμων

Το ευρωπαϊκό έργο Rewrite your story” (ReStoryυλοποιείται με την υποστήριξη του προγράμματος Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στοχεύει στη δημιουργία ενός καινοτόμου εκπαιδευτικού προγράμματος, που συνοδεύεται από εργαλεία και μεθοδολογίες βασισμένες στο storytelling, για Φροντιστές ηλικιωμένων ατόμων.

 

Το έργο στοχεύει στη βελτίωση κι ενίσχυση της ποιότητας των υπηρεσιών των επαγγελματιών, διευρύνοντας τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους, καθώς και στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για τη συμπερίληψη των μεγαλύτερων σε ηλικία ανθρώπων, ώστε να αποκτήσουν ενεργό ρόλο σε ομαδικές δραστηριότητες και να νιώσουν δημιουργικοί και παραγωγικοί, ανεξαρτήτως ηλικίας.

 

Στο πλαίσιο αυτό, Η Κ.Σ.Δ.Ε.Ο "ΕΔΡΑ" διοργανώνει ομάδα εστίασης (focus group), στοχεύοντας στον εντοπισμό των αναγκών των επαγγελματιών που παρέχουν φροντίδα σε ηλικιωμένα άτομα, αλλά και των προκλήσεων που βιώνουν στον χώρο εργασίας τους, καθώς και στη χαρτογράφηση της διάθεσής τους για τεχνικές αφήγησης και πρακτικές καλλιτεχνικού προσανατολισμού.

 

Λόγω των υγειονομικών περιορισμών, η συνεδρία θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως, μέσω τηλεδιάσκεψης, με τη μορφή καθοδηγούμενης διαδραστικής συνεδρίας.

Η διεξαγωγή θα πραγματοποιηθεί στις 2 Μαρτίου 2021 και ώρα 10:30 π.μ.

 

Μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίας, θα δοθεί πιστοποιητικό συμμετοχής.

 

Παρακαλούμε μεταβείτε στο παρακάτω link για να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrukvpY54AJbvDmaP-25hweRX1aYf0z_bOckk3pMd6VMJ6dg/viewform