LIFE PROJECT

 

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα που αναλύει το πώς τα θρησκευτικά στην εκπαίδευση δίνουν ευκαιρία στην διαπολιτισμικότητα

 

 

Τα δραματικά γεγονότα των τελευταίων ετών στην Ευρώπη (Παρίσι, Βρυξέλλες και πολύ πρόσφατα Λονδίνο),  τα οποία στηρίζονται στη ρητορική του μίσους και της μισαλλοδοξίας, φωτίζουν την ανάγκη συμμετοχής της νεολαίας και επομένως των σχολείων σε έναν βαθύ και δομημένο προβληματισμό σχετικά με τις κοινωνικές επιπτώσεις του νέου πολιτισμικού περιβάλλοντος που έχει διαμορφωθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πρέπει να λάβουμε ιδιαίτερα υπόψη ότι πολλοί από τους ανθρώπους που διαδραμάτισαν και διαδραματίζουν ενεργό ρόλο σε αυτά τα δραματικά γεγονότα είναι πολίτες της Ε.Ε., οι οποίοι ενεργούν ενάντια στον πολιτισμό και στη λογική, στο όνομα μιας λανθασμένης ερμηνείας των θρησκευτικών συναισθημάτων.

Το πρόγραμμα LIFE έρχεται να αντιμετωπίσει τις ανάγκες των δασκάλων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για συγκεκριμένες μεθοδολογικές προσεγγίσεις, προκειμένου να μπορούν να  ανταποκριθούν στην πολυπλοκότητα των διαπολιτισμικών και δια-θρησκευτικών κοινωνιών, όπως αυτές διαμορφώνονται σήμερα στην Ευρώπη.

Ο πυρήνας του προγράμματος αφορά τα παιδιά που φοιτούν σε τάξεις του δημοτικού. Η εξοικείωση των εκπαιδευτικών γύρω από τον θρησκευτικό πλουραλισμό προσφέρει τα απαιτούμενα γνωστικά και μεθοδολογικά εργαλεία για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου παιδαγωγικού μοντέλου που θα οδηγήσει τους μαθητές στην αποδοχή της ετερότητας.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του φορέα Κοινωνικές Συνεταιριστικές Δραστηριότητες Ευπαθών Ομάδων - Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. «ΕΔΡΑ», έχοντας υπόψη:

-Tην υπ' αριθμ. πρωτ. Α3α/οικ.876/16.5.2000 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας των Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης

(Οικοτροφεία, Ξενώνες) και των Προγραμμάτων Προστατευμένων Διαμερισμάτων του άρθρου 9 του Ν. 2716/99» (ΦΕΚ 661/Β/23.5.2000), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. πρωτ. Υ5β/Γ.Π.οικ.56675/11.06.2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1426/Β΄/12.06.2013),

- Την απόφαση του Δ.Σ και του επιστημονικά υπευθύνου σχετικά με την έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης ορισμένου χρόνου για θέση γενικών καθηκόντων για κάλυψη αντίστοιχης θέσης σε Οικοτροφείο

- Τον Εσωτερικό Κανονισμό του φορέας - Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. «ΕΔΡΑ»

 

Με ξεχωριστή ενέργεια επιστρέφουν μετά το Πάσχα τα Ψυχοπαιδαγωγικά Κέντρα της Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. "ΕΔΡΑ"! Τέσσερα ΝΕΑ προγράμματα που θα λύσουν τα χέρια στους γονείς προσφέρονται για όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως γνωμάτευσης, από Δευτέρα 24/4!

1. Μελετητήριο:

Η Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. «ΈΔΡΑ» δημιούργησε ένα ζεστό και φιλόξενο χώρο όπου παιδιά ηλικίας 6-12 μπορούν να προετοιμάζουν τα μαθήματα της επόμενης μέρας με την βοήθεια έμπειρου και επιστημονικά καταρτισμένου προσωπικού. Στόχος μας είναι τα παιδιά να μελετούν σε ένα ευχάριστο περιβάλλον, να φεύγουν από εμάς πλήρως προετοιμασμένα και παράλληλα να τους έχει μείνει χρόνος για τις υπόλοιπες δραστηριότητες τους. Το διάβασμα και γενικότερα η μελέτη δεν είναι μία παθητική δραστηριότητα, αλλά μια αληθινή άσκηση για το μυαλό του παιδιού. Χρησιμοποιούμε σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους που βοηθούν τους μικρούς μας φίλους να αναπτύσσουν δεξιότητες που τους επιτρέπουν να ξεπερνούν πιθανά προβλήματα και έτσι να φτάνουν στο μέγιστο των μαθησιακών δυνατοτήτων τους.

Δήμος Δάφνης - Υμηττού

Πρόγραμμα: «Δομές Παροχής βασικών αγαθών: α) Κοινωνικό Παντοπωλείο, β) Κοινωνικό Φαρμακείο,

γ) Κοινωνικό Συσσίτιο Δήμου Ιλίου («Ίλιον-Στήριξη») και Δήμου Δάφνης - Υμητοού

Κωδ. ΟΠΣ 5001294 και ΟΠΣ 5001456 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»

Ίλιον, 10.05.2017

Δελτίο Τύπου

Έναρξη λειτουργίας «Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο, Κοινωνικό Συσσίτιο Δήμου Ιλίου («Ίλιον-Στήριξη») και Δάφνης - Υμηττού

Η Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. «ΕΔΡΑ», Αστικός Μη Κερδοσκοπικός Συνεταιρισμός, στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020» ως δικαιούχος φορέας, υλοποιεί σε συνεργασία με τους Δήμους Ιλίου και Δάφνης Υμηττού το Πρόγραμμα «Δομές Παροχής βασικών αγαθών: α) Κοινωνικό Παντοπωλείο, β) Κοινωνικό Φαρμακείο, γ) Κοινωνικό Συσσίτιο , με κωδικό ΟΠΣ: 5001294 για το Ίλιον και ΟΠΣ 5001456 για τον Δημο Δάφνης Υμηττού. Το πρόγραμμα αποτελεί μετεξέλιξη της δράσης «Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας» που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ΕΠΑΝΑΔ 2007-2013.

 

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ

06.04.2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΣΟΧ 2 / 2017

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:«Δομές Παροχής βασικών αγαθών: Α) Κοινωνικό Παντοπωλείο, β) Κοινωνικό Φαρμακείο, γ) Κοινωνικό Συσσίτιο Δήμου Δάφνης - Υμηττού / Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. "ΕΔΡΑ"

ΣΥΜΠΡΑΤΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ

Κωδικός ΟΠΣ: 5001456