Παρασκευή, 21 Ιουλίου 2023 12:48

Πρόσληψη Εργοθεραπευτή ΤΕ σε Μονάδα Ψυχικής Υγείας

Περιστέρι 21/7/2023

Ο Φορέας Κ.Σ.Δ.Ε.Ο «ΕΔΡΑ» προτίθεται να προσλάβει ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ ΤΕ/ΠΕ για πλήρη απασχόληση σε Μονάδα Ψυχικής Υγείας και συγκεκριμένα στα Οικοτροφεία Ιπποκράτης ΙΙ στο Περιστέρι. 

Η θέση είναι πλήρους μισθωτής απασχόλησης. 

Απαραίτητα προσόντα: 
Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για πρόσληψη μόνο με αποστολή βιογραφικού, στην ηλεκτρονική διεύθυνση   cvedra5020@gmail.com το αργότερο έως 18 Αυγούστου 2023, συνυποβάλλοντας αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο θα πρέπει να περιέχονται πληροφορίες για όσα στοιχεία περιγράφονται, ως υποχρεωτικά ή επιθυμητά, στην παρούσα.