Τετάρτη, 13 Ιουλίου 2022 12:29

Ευρωπαϊκό Έργο Colpbol: Συνάντηση εταίρων στη Λιθουανία

 
Στις 30 Ιουνίου και 1η Ιουλίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση των εταίρων του Erasmus+ Sport προγράμματος: «EU-COLPBOL, Εφαρμογή του αθλήματος Colpbol σε Ευρωπαϊκό επίπεδο ως εργαλείο για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με νοητική αναπηρία». Η συνάντηση διοργανώθηκε από το Kauno kolegija, με συμμετέχοντες από κάθε φορέα (??, ??, ??, ??, ??) στο Κάουνας της Λιθουανίας.
 
Το εκπαιδευτικό υλικό που αναπτύσσεται τους τελευταίους μήνες, ολοκληρώνεται και οι εταίροι συζήτησαν την δημοσίευση του υλικού στην επίσημη πλατφόρμα του προγράμματος (https://europe-colpbol.eu/). Επίσης είχαμε τη δυνατότητα να παίξουμε Colpbol με άτομα με νοητική αναπηρία που επισκέφθηκαν από το Βίλνιους, τις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου.
 
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη σχετική ανάρτηση της σελίδας του έργου στο facebook.
 
Εάν θέλετε να ενημερωθείτε για το άθλημα του Colpbol και πώς είναι ένα άθλημα για όλους/ες ή πώς μπορείτε να παίξετε κι εσείς, παρακαλούμε ακολουθήστε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και την ιστοσελίδα του προγράμματος:
 
 
 
Το έργο υλοποιείται με την υποστήριξη του προγράμματος Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 
 
 
                                                                                       
 
 
 
 
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.