Τρίτη, 12 Ιουλίου 2022 15:09

Δελτίο Τύπου Ευρωπαϊκού Έργου "Support Me"

 

 

 

                                                                                                                                   Δελτίο Τύπου

 

                                                                                                                                                                                                                                          

 

 Στις 6, 7 και 8 Ιουλίου ο φορέας ΚΣΔΕΟ «ΕΔΡΑ» συμμετείχε στην τελευταία διακρατική συνάντηση των εταίρων του Ευρωπαϊκού Έργου Support Me, καθώς και στο τελικό Συνέδριο, τα οποία έλαβαν χώρα στην πόλη Μπορντώ της Γαλλίας.

 

                           

 

Στη συνάντηση οι εταίροι συζήτησαν σχετικά με την πορεία και την ολοκλήρωση των παραδοτέων του έργου. Στο Συνέδριο συμμετείχαν με εισηγήσεις ομιλητές από τις χώρες της σύμπραξης των εταίρων και παρουσιάστηκαν στο κοινό τα τελικά αποτελέσματα του έργου.

         

                                                                      

 

 

 

Tο Ευρωπαϊκό έργο “Support Me” πηγάζει από το έργο “DIME” (2015-2018) "Ανάπτυξη μιας αναφοράς των δεξιοτήτων και των ενοτήτων κατάρτισης που ευνοούν την ένταξη των μεταναστών στην Ευρώπη", το οποίο πραγματοποιήθηκε σε 4 Μεσογειακές χώρες (Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία και Ελλάδα).

Μέσα από την έρευνα για το DIME έγινε σαφές ότι είναι απαραίτητο να υποστηριχθούν οι οργανισμοί κατάρτισης παρέχοντας σε εκπαιδευτές και εθελοντές βασικές γνώσεις και διεπιστημονικότητα. Επομένως, το έργο “Support Me” στόχευσε σε επαγγελματίες στον τομέα της ένταξης μεταναστών (εκπαιδευτές, εθελοντές, εκπαιδευτικοί, σύμβουλοι απασχόλησης κλπ.) και πιο συγκεκριμένα σε όσους χρειάζονται υποστήριξη στην προσαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης για μετανάστες ή βοήθεια στην ανάπτυξη διαδραστικών δραστηριοτήτων πάνω στα πλαίσια δεξιοτήτων του DIME (πχ. την εκμάθηση της γλώσσας, επαγγελματικών δεξιοτήτων κλπ.).

Κύριοι στόχοι του έργου ήταν οι εξής:

  • Η καθοδήγηση και εκπαίδευση του μεταναστευτικού κοινού μέσω μιας διεπιστημονικής προσέγγισης.
  • Η αναβάθμιση των ικανοτήτων των επαγγελματιών προκειμένου να ανταποκριθούν στις ειδικές ανάγκες εκπαίδευσης των μεταναστών και να εφαρμόσουν το DIME με τον καλύτερο τρόπο.
  • Η ανταπόκριση στις προσδοκίες ενός σημαντικού αριθμού εθελοντών που ζητούν να αναβαθμίσουν τις δεξιότητές τους
  • Η εκπαίδευση των επαγγελματιώ, ώστε να αξιολογήσουν, να αναπτύξουν και να τονίσουν τις δεξιότητες των μεταναστών, εστιάζοντας στις βασικές ικανότητες και δεξιότητες, ώστε να βελτιωθεί η κοινωνική και επαγγελματική τους ένταξη.

 

Το έργο υλοποιήθηκε από τους παρακάτω φορείς:

 

  • Γαλλία: INSUP και AIFRISSS
  • Ισπανία: Το πανεπιστήμιο της Huelva και Andalucia Acoge
  • Ελλάδα: ΚΣΔΕΟ ΕΔΡΑ και ΙΑΣΙΣ
  • Ιταλία: Programma integra
  • Γερμανία: BUPNET

 

Απευθύνουμε ιδιαίτερες ευχαριστίες στο φορέα INSUP FORMATION για τη φιλοξενία, καθώς και σε όλους τους εταίρους για τη συνεργασία καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου.  

Το έργο πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του προγράμματος Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

 

                                                                                                        

 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.