Τετάρτη, 01 Ιουνίου 2022 11:27

Street Culture For Regions: Πρώτο πακέτο παραδοτέων

 

 

                                                                              Πρώτο πακέτο παραδοτέων ευρωπαϊκού έργου "Street Culture For Regions"

 

Το ευρωπαϊκό έργο "Street Culture For Regions" έχει σκοπό να καθοδηγήσει και να εξοπλίσει τους εκπαιδευτές της επιχειρηματικότητας ώστε να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις ευκαιρίες της κουλτούρας του δρόμου για ανάπτυξη δεξιοτήτων, καθώς και την κοινωνική και οικονομική ένταξη στις πόλεις και τις περιφέρειές μας όλης της Ευρώπης.

 

“Το πρώτο πακέτο παραδοτέο είναι το “Opportunities in Street Culture Resource Pack “. Είναι ένα σύνολο κειμένων, πηγών, πολυμέσων και διαδραστικών δραστηριοτήτων που παρουσιάζει 23 μοναδικά παραδείγματα επιχειρηματιών και επιχειρήσεων στον χώρο της Street Culture

 

Στόχος του Opportunities in Street Culture Resource Pack είναι να δώσει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτές επιχειρηματικότητας, στις προσωπικότητες και τους καλλιτέχνες της Street Culture και στους περιφερειακούς φορείς, οργανισμούς διοίκησης και λήψης αποφάσεων, να κατανοήσουν γιατί και πώς η επιχειρηματικότητα στον πολιτισμό του δρόμου είναι κατάλληλη για την ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων μεταξύ των δυνητικών επιχειρηματιών που προηγουμένως είχαν αποκλειστεί ή αποξενωθεί από την επίσημη παιδεία ή επαγγελματική εκπαίδευση.

Κατεβάζοντας και αξιοποιώντας τις πληροφορίες που παρέχονται σε αυτό το πακέτο, οι χρήστες θα συνειδητοποιήσουν την αξία της κουλτούρας του δρόμου στην εργασία και θα παρακινηθούν να προχωρήσουν στην εισαγωγή της επιχειρηματικότητας της κουλτούρας του δρόμου στους οργανισμούς τους. Το πακέτο αυτό εισάγει έναν αναδυόμενο και συχνά παρεξηγημένο επιχειρηματικό τομέα μέσα από πρακτικές κατευθυντήριες γραμμές και εμπνευσμένες ιστορίες.

 

Μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ το πρώτο παραδοτέο στα ελληνικά: https://www.street-culture.eu/resource-kit-gr/

 

Το έργο υλοποιείται με την υποστήριξη του προγράμματος Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.