Τρίτη, 29 Μαρτίου 2022 15:46

Ευρωπαϊκό Έργο "Together" - 3ο Δελτίο Τύπου

 

                                                                                      "Together - A whole family approach for young carers"

 

Κατά τη διάρκεια του Μαρτίου του 2022, πραγματοποιήθηκε μια σειρά από τελικά συνέδρια, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, για τη διάδοση των αποτελεσμάτων που επιτεύχθηκαν μέσω του έργου "Together". Σκοπός αυτών των εκδηλώσεων ήταν να τονιστεί η συνάφεια που μπορεί να έχει το έργο και οι πόροι του στη ζωή των νέων φροντιστών, ενθαρρύνοντας τη χρήση των πόρων μετά το τέλος του έργου. Οι εκδηλώσεις απευθύνθηκαν σε κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγυς, επαγγελματίες υγείας και ενδιαφερόμενους φορείς που ασχολούνται με τους νέους φροντιστές. Εκτός από τους εταίρους του έργου που παρουσίασαν το έργο και τις εμπειρίες τους, συμμετείχαν εμπειρογνώμονες που συνέβαλαν στη δημιουργία μιας επισκόπησης του θέματος και μοιράστηκαν στοιχεία για μελλοντικές στρατηγικές εργασίας για τη βελτίωση της τρέχουσας κατάστασης των νέων φροντιστών.

 

Μπορείτε να δείτε εδώ το 3ο Δελτίο Τύπου του έργου, στα ελληνικά: https://togethereuproject.eu/2022/03/18/combating-invisibility-of-young-carers-through-the-together-project/ 

 

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο μπορείτε να βρείτε εδώ:  https://togethereuproject.eu/ 

 

 

Το έργο υλοποιήθηκε με την υποστήριξη του προγράμματος Erasmus+ της Εευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

                           

                                                                                 

 

 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.