Τρίτη, 21 Δεκεμβρίου 2021 16:56

Αναζήτηση Νοσηλευτή σε Μονάδα Ψυχικής Υγείας

Ζητείται νοσηλευτής για σύμβαση πλήρους απασχόλησης

Περιστέρι 20/12/2021

Ο Φορέας Κ.Σ.Δ.Ε.Ο «ΕΔΡΑ» προτίθεται να προσλάβει νοσηλευτή/νοσηλεύτρια ΤΕ ή ΠΕ για πλήρη απασχόληση σε βάρδιες 24ώρου στο Οικοτροφείο Ιπποκράτης ΙΙ Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης  στο Περιστέρι Αττικής.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για πρόσληψη μόνο με αποστολή βιογραφικού, στην ηλεκτρονική διεύθυνση   cvedra5020@gmail.com το αργότερο έως 31 Δεκεμβρίου 2021, συνυποβάλλοντας αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο θα πρέπει να περιέχονται πληροφορίες για όσα στοιχεία περιγράφονται, ως υποχρεωτικά ή επιθυμητά, στην παρούσα.

Οι ενδιαφερόμενοι, εκτός του πτυχίου τους, θα πρέπει να διαθέτουν οπωσδήποτε:

- Σχετική άδεια ασκήσεως επαγγέλματος,

- Βασικές γνώσεις χειρισμού Η/Υ και προγραμμάτων Office Windows,

- Εργασιακή εμπειρία σε δομές και εργασιακή εμπειρία σε άτομα με ψυχικές διαταραχές

Προθεσμία δηλώσεων έως 31/12/2021