Τρίτη, 26 Οκτωβρίου 2021 10:30

"Athena Begin": Υλοποίηση εργαστηρίου για την ανάλυση της Βίας

 

 

                                                                     

 

 

Στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου “Athena Begin”, στις 5 Οκτωβρίου 2021 πραγματοποιήθηκε εργαστήριο για την ανάλυση της Βίας (Ενδοοικογενειακής και Έμφυλης), στο χώρο του Κοινσεπ Αμεα «Ηλιοτρόπια», στο Βόλο Μαγνησίας. Στο εργαστήριο συμμετείχαν 6 άτομα (εργαζόμενοι και μέλη της ΚΟΙΝΣΕΠ), τα οποία χωρίστηκαν σε 2 ομάδες ως εξής:

 

Α΄ ομάδα: 2 άτομα με νοητική αναπηρία και 1 κοινωνική φροντίστρια-εθελόντρια στην ΚΟΙΝΣΕΠ

Β΄ ομάδα: 2 άτομα με νοητική αναπηρία και 1 εργαζόμενη στην ΚΟΙΝΣΕΠ

 

Αναλύθηκε με παραδείγματα από τους ίδιους τους συμμετέχοντες η έννοια της Βίας, (Ενδοοικογενειακής/Έμφυλης), καθώς και η κακοποίηση νοητικά ανάπηρων ατόμων. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην σεξουαλική κακοποίηση.

Κατόπιν ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να προσπαθήσουν να δώσουν τον ορισμό κάθε λέξης συνοδεύοντάς τον με παραδείγματα από καταστάσεις που βίωσαν ως παιδιά  ή ως ενήλικες.

Αναφέρθηκαν σε περιπτώσεις συναισθηματικής κακοποίησης, απόρριψης, βίας, λεκτικής κακοποίησης, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της σχολικής ζωής τους. Σε κάποιους από τους συμμετέχοντες  τέτοιου είδους συμπεριφορές συνεχίζονται και στην ενήλικη ζωή τους.

 

Στο τέλος του εργαστηρίου και μετά την ολοκλήρωση της δραστηριότητας, τούς ζητήθηκε να σκεφτούν σε ποια φυσικά πρόσωπα ή φορείς μπορούν να απευθύνονται για βοήθεια σε περιπτώσεις βίας και κακοποίησης στους ίδιους ή στο φιλικό και συγγενικό περιβάλλον.

 

Το διετές έργο “Athena Begin: European Cooperation Against Domestic Violence towards People with Intellectual Dissabilities” χρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα EU Rights, Equality and Citizenship Programme (REC) και διαρκεί από την 1η Δεκεμβρίου 2019, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2021. 

                                                                   

                                                                               

                                                                                        

 

 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.