Τετάρτη, 13 Οκτωβρίου 2021 11:20

"Capability-TB" project: Άρθρο για την περιγραφή και τους στόχους του έργου

                                                                                                                                 

 

 

                                                                                          

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                  Περιστέρι, 13 Οκτωβρίου 2021

 

Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Έργου “CAPABILITY-TB – generating  opportunities for inclusion and social participation for all people”, o οργανισμός “Amica” (ισπανικός εταίρος του έργου), δημοσίευσε άρθρο με λεπτομερή περιγραφή της διάρθρωσης, των στόχων και των αναμενόμενων αποτελεσμάτων του έργου “CAPABILITY-TB”.

 

Το άρθρο είναι διαθέσιμο στα αγγλικά και μπορείτε να το βρείτε εδώ: https://drive.google.com/file/d/1bLr_TuMqDeQnR-nF3Sg6wZN-ox-VLf4j/view 

 

Το έργο υλοποιείται με την υποστήριξη του προγράμματος Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης κι έχει διάρκεια 24 μήνες (Νοέμβριος 2020 – Οκτώβριος 2022). Στόχος είναι η δημιουργία ενός εκπαιδευτικού προγράμματος που θα συμβάλει στην καλύτερη κοινωνική ενσωμάτωση και συμμετοχή των Ατόμων με Αναπηρία, μέσω του TimeBanking.

 

                 

 

 

                                                                                              

 

 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.