Τρίτη, 13 Ιουλίου 2021 23:08

Αξιολόγηση 4 αστέρων από το Πρόγραμμα ΘΑΛΗΣ ΙΙ

Η Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. "ΕΔΡΑ" συμμετείχε για ακόμα μια φορά στην αξιολόγηση του έργου «ΘΑΛΗΣ ΙΙ: Χαρτογράφηση και Αξιολόγηση των ΜΚΟ στην Ελλάδα» του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σε συνεργασία με το HIGGS.

Ο οργανισμός μας, Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. αξιολογήθηκε με τέσσερα αστέρια στους τομείς: 

  • Εκπαίδευση
  • Κοινωνική Πρόνοια και ένταξη
  • Πολιτισμός
  • Υγεία

Επιπροσθέτως, η ΕΔΡΑ βρίσκεται ανάμεσα στις Οργανώσεις με τον μεγαλύτερο αριθμό έμμισθου προσωπικού (μέσος όρος τριετίας).

Μπορείτε να δείτε τα Συνολικά Αποτελέσματα εδώ

Το πρόγραμμα “ΘΑΛΗΣ ΙΙ: Χαρτογράφηση και Αξιολόγηση Ελληνικών ΜΚΟ” αποτελεί συνέχεια του έργου ΘΑΛΗΣ Ι, . Έχει ως στόχο να συνεχίσει τη χαρτογράφηση του χώρου των ελληνικών ΜΚΟ, να επαναλάβει την αξιολόγηση των ελληνικών ΜΚΟ για τα επόμενα χρόνια, να εντάξει στη διαδικασία αξιολόγησης και την ποιοτική διάσταση της δράσης των ΜΚΟ στην Ελλάδα, να διερευνήσει τις δυνατότητες βελτίωσης της αξιοπιστίας των ΜΚΟ στην Ελλάδα καi τέλος να προωθήσει τον εθελοντισμό, να διευρύνει τις χορηγίες και δωρεές, αλλά και να ενθαρρύνει τις οργανωμένες πρωτοβουλίες αλληλεγγύης.

Διαβάστε περισσότερα στο https://www.greekngosnavigator.org/