Παρασκευή, 09 Απριλίου 2021 14:16

Newsletter Μαρτίου του Ευρωπαϊκού Έργου Together

Το διετές ευρωπαϊκό πρόγραμμα με τίτλο TOGETHER - A whole Family Approach for Young Carers υλοποιείται με την υποστήριξη του προγράμματος Erasmus+ και στοχεύει στη στήριξη των παιδιών και των νέων που έχουν αναλάβει τον ρόλο του Φροντιστή στο σπίτι, παρέχοντας καθημερινή φροντίδα και στήριξη σε κάποιο μέλος της οικογένειας που το έχει ανάγκη. Συχνά, τα παιδιά που φροντίζουν τους γονείς ή άλλα μέλη της οικογένειας, χρειάζονται τα ίδια υποστήριξη αναφορικά με την εξισορρόπηση των δύο ρόλων που επιτελούν, καθότι μπορεί να στερούνται συχνά ώρες παιχνιδιού, κοινωνικής επαφής, ή εκπαίδευσης, συγκριτικά με άλλα παιδιά της ηλικίας τους, λόγω των καθηκόντων που έχουν αναλάβει.

Διαβάστε το συνημμένο Δελτίο Τύπου