Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου 2020 17:28

Παρουσίαση ευρωπαϊκού έργου Together

  Δελτίο Τύπου #1 – Οκτώβριος 2020

 

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΡΓΟΥ “TOGETHER

Υποστηρίζοντας τους νεαρούς φροντιστές μέσω μιας εξ ολοκλήρου οικογενειακής προσέγγισης

Οι νεαροί φροντιστές είναι παιδιά και νέοι ηλικίας κάτω των 18 ετών, που προσφέρουν σημαντική στήριξη σε μέλη της οικογένειας, τα οποία μπορεί να ανήκουν σε κάποια ευπαθή ομάδα, ή να αντιμετωπίζουν δυσκολίες όπως αναπηρία, χρόνιες νόσους, ψυχικές διαταραχές, ή εθισμό. Οι φροντιστές νεαρής ηλικίας αναλαμβάνουν ένα μεγάλο εύρος καθηκόντων και ευθυνών, όπως ψυχολογική στήριξη, προσωπική φροντίδα, δουλειές του σπιτιού και διαχείριση των οικονομικών.

Παρόλο που έχει αποδειχθεί ότι η παροχή φροντίδας προς τα άτομα αυτά επιφέρει θετικά αποτελέσματα, υπάρχουν από την άλλη μεριά στοιχεία που αναδεικνύουν την αρνητική επίδραση που μπορεί να επιφέρει στους νεαρούς φροντιστές, σε επίπεδο υγείας (ψυχικής και σωματικής), κοινωνικοποίησης, εκπαίδευσης, μόρφωσης κι επαγγελματικών ευκαιριών.

Το έργο των νεαρών φροντιστών προς το παρόν δεν αναγνωρίζεται ικανοποιητικά. Συχνά, οι ίδιες οι οικογένειες δεν αναγνωρίζουν τα παιδιά τους ως φροντιστές, ενώ από την άλλη μεριά τα παιδιά δε συνειδητοποιούν το βάρος του ρόλου που έχουν αναλάβει. Όλη αυτή η εσωστρέφεια λοιπόν μπορεί να οδηγήσει σε κάποιου είδους δισταγμό από την πλευρά των οικογενειών να μιλήσουν ανοιχτά για τα θέματα αυτά.

Επομένως, είναι σημαντικό να αναδειχθεί το θέμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στηρίζοντας τόσο τους νεαρούς φροντιστές, όσο και τις οικογένειές τους, ώστε και να μπορούν να επικοινωνούν ανοιχτά μεταξύ τους για τέτοια ζητήματα, αλλά και τα παιδιά που έχουν αναλάβει τη φροντίδα κάποιου μέλους της οικογένειας, να λαμβάνουν την απαραίτητη υποστήριξη από τους συγγενείς τους.

 

Σε τι στοχεύει το έργο TOGETHER;

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ και έχει διάρκεια 24 μήνες. Σε αυτό το διάστημα, ο σκοπός είναι η ευαισθητοποίηση και στήριξη των νεαρών φροντιστών και των οικογενειών τους. Ο κύριος στόχος είναι η ανάπτυξη, δοκιμή και προώθηση τριών παραδοτέων:

  • Ενημερωτικό υλικό για παιδιά και ενήλικες σχετικά με τη σημασία της από κοινού συνεργασίας, όταν πρόκειται για τη φροντίδα κάποιου μέλους της οικογένειας.
  • Εκπαιδευτικό εργαστήριο για νεαρούς φροντιστές και τις οικογένειές τους, με στόχο την ενδυνάμωση του διαλόγου γύρω από το ζήτημα της φροντίδας, του πώς μπορεί να επηρεάσει τον νεαρό φροντιστή αλλά και τους τρόπους με τους οποίους μπορεί η οικογένεια να παρέχει την κατάλληλη στήριξη.
  • Διαδικτυακό πρόγραμμα επιμόρφωσης για επαγγελματίες, ώστε να υιοθετήσουν και οι ίδιοι μία προσέγγιση που να περιλαμβάνει τη συμμετοχή όλης της οικογένειας στη φροντίδα του ατόμου που χρήζει βοήθειας, ελαφρύνοντας παράλληλα το έργο των νεαρών φροντιστών.

 

Ο απώτερος στόχος του έργου είναι μία θετική επιρροή προς τις οικογένειες, έτσι ώστε να στηρίξουν τους φροντιστές νεαρής ηλικίας, να αποτραπεί κάθε είδους αρνητικό αντίκτυπο προς εκείνον-η που μπορεί να προκύψει λόγω του βάρους του ρόλου που έχει αναλάβει, όπως επίσης και η βελτίωση της καθημερινότητάς του, της ψυχικής του κατάστασης, αλλά και η κοινωνική του ενσωμάτωση.

Αυτό θα υλοποιηθεί, βοηθώντας παράλληλα τους νεαρούς φροντιστές, τις οικογένειές τους, αλλά και τους επαγγελματίες, ώστε να υιοθετήσουν μια εξ ολοκλήρου οικογενειακή προσέγγιση, ενθαρρύνοντας τα μέλη της οικογένειας (συμπεριλαμβανομένου και του ατόμου που λαμβάνει τη φροντίδα) να επικοινωνούν ανοιχτά.

 

Η σύμπραξη

Το έργο TOGETHER υλοποιείται με τη συνεργασία πέντε οργανισμών από 5 διαφορετικές Ευρωπαϊκές χώρες:

  • DIAKONISCHES WERK BERLIN STADTMITTE (DWBS) από τη Γερμανία: μη κερδοσκοπικό ίδρυμα, με ειδίκευση στον τομέα της στήριξης των νεαρών φροντιστών (συντονιστής του έργου)
  • Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. «ΕΔΡΑ» - Κοινωνικές Συνεταιριστικές Δραστηριότητες Ευπαθών Ομάδων  από την Ελλάδα: αστικός μη κερδοσκοπικός συνεταιρισμός που δραστηριοποιείται στον τομέα της ψυχικής υγείας, υποστηρίζοντας τις ευπαθείς ομάδες
  • CARERS TRUST SCOTLAND από το Ηνωμένο Βασίλειο: οργανισμός με πεδίο δραστηριότητας τη βελτίωση των υπηρεσιών στήριξης και την αναγνώριση των άμισθων φροντιστών, με κύριο στόχο τη στήριξη νεαρών φροντιστών, ενήλικων και μη, στη Σκωτία
  • ANZIANI E NON SOLO από την Ιταλία: μη κυβερνητική οργάνωση που στοχεύει στη στήριξη νέων ανθρώπων που αναλαμβάνουν καθήκοντα φροντιστών
  • EUROCARERS από το Βέλγιο: το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Φροντιστών (επαγγελματιών και μη επίσημων φροντιστών).

 

Για να μάθετε περισσότερα για το έργο αλλά και το πώς να συμμετάσχετε στις μελλοντικές δραστηριότητες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας:  www.togethereuproject.eu.

 

 

 

 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

 

 Μπορείτε να δείτε το συνημμένο το Δελτίο Τύπου σε PDF