Περιστέρι, 11/11/2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. "ΕΔΡΑ" στο πλαίσιο της δίμηνης παράτασης του Προγράμματος «ΙΛΙΟΝ – Στήριξη – ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΙΛΙΟΥ», ζητά να προσλάβει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από 25-11-2016 έως 31-12-2016:

  • 4 Κοινωνικούς Λειτουργούς, προκειμένου να επανδρώσουν τη Δομή της Τράπεζας Χρόνου, του Γραφείου Διαμεσολάβησης και του Κοινωνικού Φαρμακείου.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

 


ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό θέσης)

01. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

Κωδικός θέσης

Ενέργεια

Τόπος υλοποίησης

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

112

Τράπεζα Χρόνου

Δήμος Ιλίου

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ/ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

25-11-2016

έως

31-12-2016

1

106

Γραφείο Διαμεσολάβησης

Δήμος Ιλίου

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ή ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ ή ΠΤΥΧΙΟ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ή ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ή ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ελλείψει ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

25-11-2016

έως

31-12-2016

2

104

Κοινωνικό Φαρμακείο

Δήμος Ιλίου

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ/ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

25-11-2016

έως

31-12-2016

1

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του Δικαιούχου φορέα, στη διεύθυνση: Αισχύλου 5, Τ.Κ. 12134, Περιστέρι, απευθύνοντάς την προς Κ.Σ.Δ.Ε.Ο «ΕΔΡΑ», για τις Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Ιλίου.

 

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την αίτηση


 

Ώρες συναλλαγής κοινού 10:00-13:00.

Η καταληκτική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι έως και 18/11/2016 και ώρα 13:00 μ.μ.

Πληροφορίες: κα. Λιάκου Δανάη, τηλ. επικοινωνίας: 217 7158001, 210 2610798.