Δευτέρα, 03 Ιουλίου 2023 21:25

Πρόσκληση στην εκδήλωση του έργου "INVOLVE"

 

 

 

Στο πλάισιο της ολοκλήρωσης του ευρωπαϊκού έργου "INVOLVE " ο φορέας ΚΣΔΕΟ "ΕΔΡΑ", σας προσκαλεί στην τελική εκδήλωση,η οποία θα πραγματοποιηθεί στα κεντρικά γραφεί της "ΕΔΡΑΣ" ( Αισχύλου 5-7, Τ.Κ. 12134 Περιστέρι), την Δευτέρα 17 Ιουλίου στις 13.00 και όπου θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα του έργου.

 

Η ΕΔΡΑ συμμετείχε ως εταίρος στο έργο “ INVOLVE - Integrating Visual Literacy Teaching into Adult Entrepreneurship Education”. Το σημερινό επιχειρηματικό περιβάλλον βασίζεται κατά πολύ στην εικόνα. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και η διαφήμιση - όλοι οι κλάδοι με πλούσια εικόνα - έχουν γίνει σχεδόν πανταχού παρόντες.  Η ανάγκη για τους επιχειρηματίες να είναι ορατοί στον ψηφιακό κόσμο δεν ήταν ποτέ μεγαλύτερη. Έτσι, το έργο “INVOLVE” (πλήρης τίτλος: Integrating Visual Literacy Teaching into Adult Entrepreneurship Education) είχε στόχο στην ενίσχυση του οπτικού εγραμματισμού (visual literacy) των επιχειρηματιών, με την εισαγωγή καινοτόμου κατάρτισης στην εκπαίδευση επιχειρηματικότητας ενηλίκων. Το έργο υλοποιήθηκε με την υποστήριξη του Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είχε διάρκεια 24 μήνες (Σεπτέμβριος 2020 – Αύγουστος 2022). Συντονίστηκε από τον οργανισμό le LABA  (Γαλλία) και συμμετείχαν οι εξής εταίροι:  Creative Spark Limited (Ιρλανδία),  N'A QU'UN OEIL (Γαλλία),  Momentum Marketing Services LTD (Ιρλανδία), Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. «ΕΔΡΑ» (Ελλάδα) και European E-learning Institute (Δανία).

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         

 

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.visualentrepreneurs.eu/

 

 

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.