Wednesday, 16 March 2022 10:33

Ευρωπαϊκό Έργο "CAPABILITY-TB"- ΔΤ: Πρώτη διά ζώσης διακρατική συνάντηση

                                                                                                                   

                                                                                                                  Δελτίο Τύπου                          

 

                                                                                                                                                                                                 Περιστέρι, 16 Μαρτίου 2022

 

Στις 7 και 8 Μαρτίου 2022 πραγματοποιήθηκε η πρώτη διά ζώσης διακρατική συνάντηση της σύμπραξης των εταίρων του Ευρωπαϊκού Έργου “CAPABILITY-TB” στη Σίντρα της Πορτογαλίας.

Η κατάσταση της πανδημίας αποτέλεσε εμπόδιο στη διεξαγωγή διά ζώσης διακρατικών συναντήσεων, σχετικά με την πορεία του Έργου Erasmus+ “CAPABILITY-TB: Development of a training program for promoting the inclusion and participation of persons with disabilities through Timebanking”, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Παρά αυτή την περίσταση, η ομάδα εργασίας του CAPABILITY-TB, που αποτελείται από οργανισμούς από την Ισπανία, την Πορτογαλία, την Ελλάδα, την Αυστρία και την Ιταλία κατάφεραν να ξεπεράσουν αυτές τις συνθήκες, εντείνοντας τις προσπάθειές τους όσον αφορά την οργάνωσή τους, τη μεταξύ τους επικοινωνία και τη συνεργασία, μέσω πολλαπλών τηλεδιασκέψεων και ανταλλαγών email.

 Ωστόσο, καθώς το επίπεδο των περιορισμών έχει μειωθεί, οι εταίροι έκριναν ότι ήταν η κατάλληλη στιγμή να πραγματοποιηθεί μια από τις βασικές δράσεις του έργου, η υλοποίηση της ενότητας “Train the trainer” (Εκπαιδεύοντας τον εκπαιδευτή).

 

Ο οργανισμός CECD Mira Sintra (Πορτογαλία) ήταν υπεύθυνος για την οργάνωση της συνάντησης στη Σίντρα, με την υποστήριξη του εταίρου – συντονιστή του έργου Amica (Ισπανία). Συνολικά 16 επαγγελματίες από διαφορετικούς οργανισμούς έχουν λάβει ειδική εκπαίδευση με στόχο να γνωρίσουν και να εμβαθύνουν στη μεθοδολογία του εκπαιδευτικού προγράμματος CAPABILITY-TB, στα περιεχόμενα, στις βιωματικές δραστηριότητες που απευθύνονται σε άτομα με αναπηρία, συγγενείς, άτομα υποστήριξης και άλλους κοινωνικούς φορείς που προάγουν την καλή χρήση των τραπεζών χρόνου, συνιστώντας εργαλεία ένταξης και συμμετοχής στην κοινωνία.

 

Η εκπαίδευση εστίασε στις ακόλουθες θεματικές:

  • Τι είναι η οικονομία μη κερδοσκοπικού διαμοιρασμού; Τι είναι οι τράπεζες χρόνου;
  • Πώς να αναπτύξετε ένα Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη μέσω των Τραπεζών Χρόνου;
  • Πώς να συμμετάσχετε σε μια Τράπεζα Χρόνου και να αρχίσετε να κάνετε διαχρονικές ανταλλαγές με άλλα άτομα;
  • Πώς να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο CAPABILITY-TB; Πώς λειτουργεί ο χώρος εκπαίδευσης; Πώς να διαχειριστείτε τις ανταλλαγές και τα χρονικά πλαίσια, μέσω της περιοχής της Τράπεζας Χρόνου;
  • Πώς να προσκαλέσετε άλλα άτομα να συμμετάσχουν στο CAPALITY-TB;

 

 

Για την προώθηση των στόχων που προτάθηκαν κατά τη συνάντηση, κάθε οργανισμός που είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη καθεμίας από τις παραπάνω θεματικές έχει κάνει επεξηγήσεις, δυναμικές, παιχνιδιών ρόλων, βίντεο, συζητήσεις, προωθώντας έτσι μια πρακτική και βιωματική δυναμική που μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη από κάθε οργανισμό στην επόμενη φάση του έργου. Αυτή η φάση θα αποτελείται από την ανάπτυξη ενεργειών επικύρωσης του εκπαιδευτικού προγράμματος στην Ισπανία, την Πορτογαλία, την Ελλάδα, την Αυστρία και την Ιταλία.

Τέλος, οι εταίροι αναλογίστηκαν σχετικά με τη βασική πτυχή για την προώθηση των Τραπεζών Χρόνου CAPABILITY-TB, σε καθεμία από τις κοινότητές τους. Η επικοινωνιακή στρατηγική για την κοινωνική αλλαγή στην κοινότητα, καθόρισε τα απαραίτητα βήματα και τα μηνύματα που πρέπει να μεταδοθούν, για την προώθηση της συμμετοχής όλων των μελών της κοινότητας στην πρωτοβουλία αυτή.

 

Στόχος του έργου CAPABILITY-ΤΒ είναι να καταστήσει τις τράπεζες χρόνου, εργαλείο για συμμετοχή χωρίς αποκλεισμούς, για όλους τους ανθρώπους. Οι οργανισμοί που εμπλέκονται στο έργο -οι περισσότεροι από τους οποίους συνδέονται με τον τομέα της αναπηρίας, έχουν υιοθετήσει τον ρόλο του προωθητή αυτού του είδους των τραπεζών χρόνου χωρίς αποκλεισμούς στην τοπική τους κοινότητα.

 

    

    

 

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο μπορείτε να βρείτε εδώ: https://capacity-tb.eu/

 

 

                                                                                

 

 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.