Τρίτη, 09 Φεβρουαρίου 2021 12:52

Capability-TB

Capability-TB

Το ευρωπαϊκό έργο Capability-TB (πλήρης τίτλος “Development of a Training Program for improving Inclusion and Participation of Persons with Disability through Timebanking”), υλοποιείται με την υποστήριξη του προγράμματος Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης κι έχει διάρκεια 24 μήνες (Νοέμβριος 2020 – Οκτώβριος 2022). Στόχος είναι η δημιουργία ενός εκπαιδευτικού προγράμματος που θα συμβάλει στην καλύτερη κοινωνική ενσωμάτωση και συμμετοχή των Ατόμων με Αναπηρία, μέσω του TimeBanking.

Το Capability-TB επιθυμεί να δώσει περισσότερες ευκαιρίες κοινωνικής συμμετοχής και συμπερίληψης Ατόμων με Αναπηρίες και των επαγγελματιών που τους παρέχουν υπηρεσίες, μέσω ενός καινοτόμου μοντέλου που βασίζεται στην Οικονομία Διαμοιρασμού (Sharing Economy).

Στόχοι:

  • Παρακίνηση ώστε τα άτομα να κάνουν χρήση εφαρμογών όπως είναι οι Τράπεζες Χρόνου
  • Ανάπτυξη της αυτογνωσίας και ανακάλυψη δεξιοτήτων
  • Αύξηση συμμετοχής σε κοινωνικά δίκτυα που δομούνται πάνω στην ιδέα της Τράπεζας Χρόνου
  • Αμοιβαία στήριξη και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ ανθρώπων με διαφορετικές δεξιότητες
  • Εύκολη και συμφέρουσα οικονομικά πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες
  • Ενίσχυση της συμμετοχής των επαγγελματιών φροντιστών στις Τράπεζες Χρόνου και της συνεργασίας τους με Άτομα με Αναπηρία μέσω τέτοιων εφαρμογών
  • Εξοικείωση με το ψηφιακό περιβάλλον, καθώς και τα διάφορα εργαλεία που σχετίζονται με πλατφόρμες Τράπεζας Χρόνου.

 

Συντονιστής του έργου είναι ο οργανισμός Amica (Ισπανία), ενώ συμμετέχουν επίσης οι Copava (Ισπανία), CECD Mira Sintra (Πορτογαλία), CSS Forlí (Ιταλία), Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. Έδρα (Ελλάδα), μαζί με εταίρους που εξειδικεύονται στην Οικονομία Διαμοιρασμού και τη μεθοδολογία e-learning, όπως είναι οι FORBA (Αυστρία) και το IED (Ελλάδα).

 

Περισσότερες πληροφορίες:

f: https://www.facebook.com/Capability-Tb-115640397024705

i: https://www.instagram.com/capability_tb/ 

t: https://twitter.com/CapabilityTb

y: https://www.youtube.com/channel/UCJ_fiNQBlZQ_y6qTRaXlRXQ

Website: https://capacity-tb.eu/

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

More in this category: « Athena Begin