Παρασκευή, 29 Μαϊος 2020 11:34

Zero Coercion in mental health

Η σχιζοφρένεια (SCZD) είναι μια χρόνια και σοβαρή ψυχική διαταραχή που επηρεάζει περισσότερους από 21 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως. Η θεραπεία με φάρμακα και η ψυχοκοινωνική υποστήριξη είναι αποτελεσματική. Ωστόσο, σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50%, τα άτομα με σχιζοφρένεια δε λαμβάνουν την κατάλληλη φροντίδα. Για την αντιμετώπισή της χρησιμοποιούνται συνήθως τέσσερις μορφές παρεμβάσεων εξαναγκασμού: απομόνωση, μηχανική συγκράτηση, φυσικός περιορισμός, ακούσια φαρμακευτική - χημική συγκράτηση.

Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πολιτικές, κανονισμούς και τάσεις, η χρήση των καταναγκαστικών μέτρων μειώνεται στους χώρους ψυχικής υγείας (τόσο σε νοσοκομειακό όσο και σε οικιακό επίπεδο). Ωστόσο, τι συμβαίνει σε περιβάλλον κατοικίας;

Το έργο “Zero Coercion” (πλήρης τίτλος: “Training Program for Handling Schizophrenia Crisis in Domiciliary Environments through the Use of Strategies Alternative to Coercion”) ξεκίνησε με κύριο στόχο την αύξηση των δεξιοτήτων των ατόμων με σχιζοφρένεια, των συγγενών και των επαγγελματιών της ψυχικής υγείας για την αντιμετώπιση της κρίσης σχιζοφρένειας σε περιβάλλοντα κατοικίας μέσω της χρήσης στρατηγικών, εναλλακτικών προς τον καταναγκασμό.

Στόχοι του έργου είναι:

 • Ευαισθητοποίηση σχετικά με τη μείωση του εξαναγκασμού
 • Στρατηγικές αντιμετώπισης της κρίσης SZCD χωρίς καταναγκαστικές πρακτικές
 • Προώθηση της αυτοδιαχείρισης και της συνεργασίας μεταξύ ατόμων με σχιζοφρένεια, συγγενών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας
 • Να εκπαιδεύσει πάσχοντες και συγγενείς σε ομάδες υποστήριξης

Το εταιρικό σχήμα αποτελείται από εφτά οργανώσεις από έξι διαφορετικές χώρες. Συγκεκριμένα:

 1. Fundación C.V. Santos Andrés, Santiago y Miguel (Ισπανία - συντονιστής)
 2. SENT - Slovensko zdruzenje za dusevno zdravje (Σλοβενία)
 3. Psichikos Sveikatos Perpektyvos Viesoji Istaiga (Λιθουανία)
 4. Ινστιτούτο Επιχειρηματικής Ανάπτυξης ( Ελλάδα)
 5. Fundatia Estuar (Ρουμανία)
 6. ΚΣΔΕΟ ΕΔΡΑ (Ελλάδα)
 7. Estonian Wellbeing and Recovery College (Εσθονία)

 

Το έργο υλοποιείται με την υποστήριξη του προγράμματος Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διαρκεί 24 μήνες (1/11/2019 – 31/10/2021).

 

Website: https://zerocoercion.eu/

 

 

 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.