Παρασκευή, 20 Σεπτεμβρίου 2019 17:28

DESEM

 

DESEM

Το έργο “Developing Sexual Education Model for Mentally Disabled People” (DESEM), υλοποιείται με την υποστήριξη του προγράμματος Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σκοπό έχει τη δημιουργία ενός μοντέλου σεξουαλικής εκπαίδευσης για άτομα με νοητική υστέρηση, που στοχεύει αρχικά στη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση τους και ακολούθως στην κοινωνική τους ένταξη και στην ανάπτυξη προσωπικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων, παρέχοντας πρόσβαση σε ανοικτούς εκπαιδευτικούς πόρους στους άμεσα εμπλεκόμενους στην εκπαίδευση των ατόμων με νοητική υστέρηση, που είναι οι γονείς και οι εκπαιδευτές τους. Το εταιρικό σχήμα αποτελούν φορείς από έξι διαφορετικές χώρες:  Ελλάδα, Ισπανία, Ουγγαρία, Ιταλία, Λιθουανία υπό το συντονισμό  της Γενικής Διεύθυνσης Υπηρεσιών Ειδικής Αγωγής και Προσανατολισμού της Τουρκίας.

Συγκεκριμένα:

  • Ministry of Education General Directorate of Special Education and Guidance Services (συντονιστής - Τουρκία)
  • FUNDACION INTRAS (Ισπανία)
  • ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙOΤΗΤΕΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ – Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. ΕΔΡΑ (Ελλάδα)
  • Lélekben Otthon Közhasznú Alapítvány – LOKA (Ουγγαρία)
  • Šiaulių Miesto sSavivaldybės Globos Namai (Λιθουανία)
  • Archivio della Memoria (Ιταλία)

 

Το πρόγραμμα έχει συνολική διάρκεια 26 μήνες (3/9/2018 – 2/11/2020).

Website: https://www.desemproject.eu/

 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.