Πέμπτη, 03 Αυγούστου 2023 12:55

Πρόσληψη Νοσηλευτή ΤΕ/ΠΕ σε Μονάδα Ψυχικής Υγείας

Περιστέρι 3/8/2023

Ο Φορέας Κ.Σ.Δ.Ε.Ο «ΕΔΡΑ» προτίθεται να προσλάβει ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΤΕ/ΠΕ για πλήρη απασχόληση σε Μονάδα Ψυχικής Υγείας και συγκεκριμένα στα Οικοτροφεία Ιπποκράτης ΙΙ στο Περιστέρι. 

Η θέση είναι πλήρους μισθωτής απασχόλησης. 


Απαραίτητα προσόντα: 

- Σχετική άδεια ασκήσεως επαγγέλματος

- Βασικές γνώσεις χειρισμού Η/Υ και προγραμμάτων Office Windows

- Εργασιακή εμπειρία σε δομές και εργασιακή εμπειρία σε άτομα με ψυχικές διαταραχές

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για πρόσληψη μόνο με αποστολή βιογραφικού, στην ηλεκτρονική διεύθυνση cvedra5020@gmail.com το αργότερο έως 18 Αυγούστου 2023.