Τετάρτη, 25 Αυγούστου 2021 17:59

Β' Πρόσκληση Εκπαίδευσης στο πρόγραμμα ATHENA BEGIN - Δηλώσεις Συμμετοχής

  

Δεύτερη Πρόσκληση στην εκπαίδευση του ευρωπαϊκού έργου “ATHENA BEGIN”

Η οργάνωση «Κοινωνικές Συνεταιριστικές Δραστηριότητες Ευπαθών Ομάδων – ΕΔΡΑ» συμμετέχει στο ευρωπαϊκό έργο “ATHENA BEGIN”, που πραγματεύεται τους παράγοντες κινδύνου βίας έναντι ατόμων με αναπηρίες, ιδίως την ενδοοικογενειακή βία και την έμφυλη βία(DV / G-BV). Το έργο επιθυμεί να προσφέρει πόρους και εργαλεία σε επαγγελματίες, οι οποίοι ενδέχεται να υποστηρίζουν γυναίκες με διανοητική αναπηρία που έχουν βιώσει/ ή κινδυνεύουν να βιώσουν ενδοοικογενειακή ή / και έμφυλη βία, επιτρέποντάς τους να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής τους αναπτύσσοντας ορισμένες δεξιότητες και ικανότητες.

Τα έργο υποστηρίζεται  από μία ομάδα εταίρων και συντονίζεται από τον Ισπανικό Οργανισμό Asociación Tutelar Aragonesa de Discapacidados Intelectuales - Atades  σε συνεργασία με τους Fundación Carmen Pardo-Valcarce (Colegio de Educación Especial Niño Jesús del Remedio), Ισπανία,  Κοινωνικές Συνεταιριστικές Δραστηριότητες Ευπαθών Ομάδων  – K.Σ.Δ.E.O. ΕΔΡΑ, Ελλάδα, University of Porto and UMAR - União de Mulheres Alternativa e Resposta, Πορτογαλία. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος “Rights, Equality and Citizenship” (Πρόγραμμα «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια»)._

Σας προσκαλούμε να λάβετε μέρος στις εκπαιδεύσεις διάρκειας 25 ωρών, που θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά, εντός  Σεπτεμβρίου 2021, οι οποίες περιλαμβάνουν τις ακόλουθες θεματικές:

 - Εισαγωγή στην έμφυλη βία και στις διανοητικές αναπηρίες

- Ρυθμιστικό πλαίσιο ·

- Δυσκολίες στην ανίχνευση και αντιμετώπιση

- Υποστήριξη και στρατηγικές για την ελαχιστοποίηση της δευτερογενούς θυματοποίησης ·

- Σημασία της προστασίας: βοηθητικοί πόροι ·

- Ανάγκη προβληματισμού σχετικά με τη σημασία της υποβολής της καταγγελίας (εφόσον διασφαλίζεται η προστασία του θύματος) ·

- Υποστήριξη στη διαδικασία: Διαμεσολαβητής.

- Νομοθεσία και ισχύοντα πρωτόκολλα δράσης (ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ): Κρατική εφαρμογή της ευρωπαϊκής οδηγίας 2012/29 / ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 ·

- Αντιμετώπιση του αντίκτυπου της βίας.

Μετά την επιτυχή παρακολούθηση, βεβαίωση συμμετοχής θα δοθεί στους συμμετέχοντες. Η εκπαίδευση είναι δωρεάν και υπάρχουν περιορισμένες θέσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες, σας προσκαλούμε να επισκεφθείτε τον ιστότοπο του έργου: http://athenabegin.org/.

 

Για να δηλώσετε τη συμμετοχή σας, επισκεφτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemamcN6EvkM7mqTgDA4V_SY7BBuNNoxK8qkc8mMPB5os2n6Q/viewform?usp=sf_link

 

GRANT AGREEMENT NUMBER-856613-

REC-RDAP-GBV-AG-2018