Τετάρτη, 19 Ιουλίου 2023 00:58

Τελική εκδήλωση του έργου "INVOLVE"

Στις 19 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση ολοκλήρωσης του ευρωπαϊκού έργου "INVOLVE - Integrating Visual Literacy Teaching into Adult Entrepreneurship Education”. 

 Η ΕΔΡΑ συμμετείχε ως εταίρος στο έργο “ INVOLVE - Integrating Visual Literacy Teaching into Adult Entrepreneurship Education”. Το σημερινό επιχειρηματικό περιβάλλον βασίζεται κατά πολύ στην εικόνα. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και η διαφήμιση - όλοι οι κλάδοι με πλούσια εικόνα - έχουν γίνει σχεδόν πανταχού παρόντες.  Η ανάγκη για τους επιχειρηματίες να είναι ορατοί στον ψηφιακό κόσμο δεν ήταν ποτέ μεγαλύτερη. Έτσι, το έργο “INVOLVE” (πλήρης τίτλος: Integrating Visual Literacy Teaching into Adult Entrepreneurship Education) είχε στόχο στην ενίσχυση του οπτικού εγραμματισμού (visual literacy) των επιχειρηματιών, με την εισαγωγή καινοτόμου κατάρτισης στην εκπαίδευση επιχειρηματικότητας ενηλίκων. Το έργο υλοποιήθηκε με την υποστήριξη του Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είχε διάρκεια 24 μήνες (Σεπτέμβριος 2020 – Αύγουστος 2022). Συντονίστηκε από τον οργανισμό le LABA  (Γαλλία) και συμμετείχαν οι εξής εταίροι:  Creative Spark Limited (Ιρλανδία),  N'A QU'UN OEIL (Γαλλία),  Momentum Marketing Services LTD (Ιρλανδία), Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. «ΕΔΡΑ» (Ελλάδα) και European E-learning Institute (Δανία).

 

                                                                              

 

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.