Δ.Τ. Ολοκλήρωση σεμιναρίου εκπαιδευτικών του ευρωπαϊκού προγράμματος LIFE

Friday, 22 December 2017
Category: Νέα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία από 3 έως 8 Δεκεμβρίου  στο εκπαιδευτικό ίδρυμα ‘Villa Montesca’στην περιοχή  Citta di Castello της Ιταλίας το επιμορφωτικό σεμινάριο εκπαιδευτικών στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος LIFE (Learning Interculturality From Religion). Το σεμινάριο είχε σαν στόχο την ενημέρωση  εκπαιδευτικών από τις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα (Τουρκία, Ελλάδα, Βουλγαρία, Ιταλία και Ισπανία) πάνω σε ένα προτεινόμενο μοντέλο διδασκαλίας που θα προάγει τη διαπολιτισμικότητα μέσω του μαθήματος των θρησκευτικών. Επόμενος στόχος είναι η εξαγωγή συμπερασμάτων από την εφαρμογή του μοντέλου στην τάξη καθώς και ο εμπλουτισμός και βελτίωσή του  με περαιτέρω στοιχεία που θα προκύψουν.

Spot by "ΕΔΡΑ"

8th Art4more